Zloženie medziparlamentných delegácií EP  

Poslanci budú v stredu napoludnie hlasovať o počte členov každej medziparlamentnej delegácie. Po 19.00 hod. by mali byť oznámené mená zákonodarcov zaradených do jednotlivých delegácií.

Medziparlamentné delegácie EP udržiavajú vzťahy a vymieňajú si informácie s parlamentmi krajín či regiónov za hranicami EÚ, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Podporujú a presadzujú pritom základné hodnoty Únie: slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu.


Poslanci budú hlasovať o zriadení stálych medziparlamentných delegácií na základe návrhu z dielne Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), ktorý by mal stanoviť pôsobnosť a počet členov každej delegácie. Politické skupiny a nezaradení poslanci rozhodujú o nomináciách zákonodarcov do jednotlivých delegácií pričom musia zaistiť spravodlivé zastúpenie členských štátov, politických názorov a oboch pohlaví.


Hlasovanie o počte členov jednotlivých delegácií: Streda, 17. júl o 12h00

Oznámenie o zaradení poslancov do delegácií: Streda, 17. júl po 19h00

Postup: Zloženie stálych medziparlamentných delegácií