Zdieľať túto stránku: 

Vo štvrtok 18. mája bude Európsky parlament hlasovať o nových pravidlách, ktoré vám umožnia sledovať filmy alebo seriály, ktoré ste si predplatili doma, aj v zahraničí.

Je dosť frustrujúce, keď sa počas dovolenky alebo pracovnej cesty v zahraničí nemôžete dostať k online obsahu, ktorý ste si predplatili doma. Či už sú to filmy, seriály, športové prenosy alebo knihy. No pravidlá by sa už čoskoro mali zmeniť a k svojmu obsahu sa tak dostanete aj spoza hraníc. V stredu 18. mája bude o nich hlasovať Európsky parlament.  


Čo sa zmení?


Nové európske nariadenie stanovuje, že ak ste si doma predplatili online obsah, budete si ho môcť počas ohraničeného časového obdobia pozrieť aj v iných krajinách EÚ.   


„Ak napríklad žijete v Nemecku a idete dovolenkovať, navštíviť rodinu alebo pracovať do Španielska, budete mať prístup k svojim online službám. Text pokrýva celú EÚ,“ vysvetľuje parlamentný spravodajca Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).


Poskytovatelia obsahu budú môcť overiť polohu svojim predplatiteľov a preto Parlament nástojil na tom, aby nariadenie obsahovalo aj záruky na ochranu ich súkromia.  


Nové nariadenie by malo začať platiť od prvej polovice roku 2018 s retroaktívnym účinkom. Znamená to, že sa bude vzťahovať aj na predplatné, ktoré už existuje.


Ďalšie novinky


Na jednej strane budete mať vďaka novému nariadeniu prístup k svojmu obsahu aj zo zahraničia. Na druhej strane by malo odrádzať od online pirátstva a propagovať, aby ste si obstarávali hudbu, filmy a knihy legálnym spôsobom.


Už čoskoro začnú platiť nové pravidlá, vďaka ktorým už nebudeme musieť platiť za mobilné hovory a dáta v zahraničí. Poslanci pracujú aj na novej legislatíve ohľadne geoblokovania, ktorá má za cieľ odstrániť diskrimináciu spotrebiteľov na základe toho, kde bývajú.


Európsky trh s online obsahom


Podľa Európskej únie vysielateľov, malo v roku 2016 predplatené služby videa na požiadanie 11% európskych domácností. Do roku 2020 by sa mal ich počet zdvojnásobiť.

Najväčší podiel na tomto trhu má Netflix – 54%. Pravidlá ohľadne online prenosnosti sa však nevzťahujú len na seriály a filmy ale aj na ostatný digitálny obsah, ako napríklad e-knihy alebo hudba.