Energetická hospodárnosť budov: nové európske pravidlá  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov môžeme znížiť nielen účty za vykurovanie ale aj emisie skleníkových plynov. Ako? Viac sa dozviete v našom videu.

Podľa súčasných pravidiel by mali všetky nové budovy postavené od roku 2021 používať takmer nulové alebo veľmi nízke množstvo energie na vykurovanie, chladenie a zohrievanie vody. Pravidlá taktiež zavádzajú energetickú certifikáciu budov, aby si záujemcovia o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti vedeli porovnať ich energetickú hospodárnosť. Táto úprava pravidiel je súčasťou snahy EÚ o "čistejšiu energiu"

 

V apríli 2018 Európsky parlament odhlasoval novelu týchto pravidiel, na ktorej sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov Rade EÚ.


Smernica o energetickej hospodárnosti budov bude zmenená nasledovne:


  • členské štáty budú musieť pripraviť národné dlhodobé stratégie na renovácie budov tak, aby do roku 2050 všetky budovy využívali minimum energie na prevádzku,
  • podpora využívania inteligentných technológií na zníženie spotreby energie,
  • na parkoviskách a v garážach nových budov bude povinné inštalovať dobíjacie miesta pre elektrické vozidlá.

 

Týmito pravidlami sme dali členským štátom nástroje na to, ako môžu urobiť byty a domy do budúcnosti energeticky menej náročné," vysvetľuje spravodajca Bendt Bendtsen (EPP, Dánsko).

 

Aktivity EÚ v oblasti čistejšej energie sa zameriavajú aj na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť elektrických zariadení.