Záležitosti EÚ 

Produkty pre túto kategóriu 

Infografika s portrétmi poslancov        

Záležitosti EÚ 
 

Veľká časť legislatívnej práce Európskeho parlamentu sa odohráva vo výboroch, ktorých členovia sa zaoberajú konkrétnou tematikou. Prinášame vám prehľad ich nových predsedov.