V Európskom parlamente sa koná konferencia o financovaní čistej energie 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Počas tejto konferencie na vysokej úrovni sa bude riešiť financovanie čistej energie, vytváranie pracovných miest a podpora hospodárskeho rastu.

Konferenciu môžete sledovať v priamom prenose na našom web portáli. 

7. novembra Európsky parlament spoločne s Európskou komisiou organizuje konferenciu na vysokej úrovni o čistej energii pre všetkých a jej financovaní.

Pre európske hospodárstvo je energetika životne dôležitá. Postupné vyčerpávanie tradičných zdrojov paliva a klimatické zmeny si však vyžadujú, aby sme prešli na čistejšie a obnoviteľné zdroje energie. Inak naše hospodárstvo a doterajší spôsob života neudržíme.

Konferencia je určená tvorcom politík, investorom, účastníkom trhu s energiou a iným zainteresovaným stranám. Ťažiskom konferencie bude preskúmanie balíka opatrení v oblasti čistej energie, pričom diskusie sa budú zameriavať na tri investičné oblasti transformácie energetiky:

  • podporu prechodu k čistej a efektívnej energii na miestnej úrovni;
  • investovanie do rozsiahlych projektov v oblasti energetiky vrátane cezhraničnej prenosovej infraštruktúry;
  • infraštruktúru výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Konferenciu môžete sledovať v priamom prenose aj vy.