Sledujte naživo našu konferenciu o možnostiach a výzvach digitálnej ekonomiky 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

V stredu 25. apríla usporadúva Európsky parlament konferenciu s názvom „Digitálna revolúcia a formovanie našej digitálnej budúcnosti". Jej priamy prenos budete môcť sledovať na našom webe.

Konferencia sa bude konať v stredu 25. apríla popoludní  

Dokončenie jednotného európskeho digitálneho trhu by mohlo európskej ekonomike priniesť až 512 miliárd ročne. Napriek tomu, že technológie vytvárajú nové možnosti v oblasti podnikania a inovácií, rozdiely v digitalizácii medzi jednotlivými krajinami EÚ môžu niektorým členským krajinám zabrániť naplno využívať všetky benefity.  

Ako EÚ podporuje inovácie a rozvíja dátové hospodárstvo? Ako sa stavia k novým technológiám, akými sú napr. „Internet vecí“ či Cloud computing (tzv. výpočtové mračno)? Ako si EÚ zachová dôveru občanov, ktorí internet využívajú predovšetkým na vyhľadávanie infromácií (80%) a čítanie správ (70%)?

Tieto a ďalšie témy budú 25. apríla predmetom diskusie expertov, zákonodarcov, zainteresovaných strán a ďalších zodpovedných ľudí na odbornej konferencii, ktorú organizuje Európsky parlament spoločne s Európskou komisiou v Bruseli.

Odborníci sa počas nej sústredia na tieto témy:

  • investovanie do infraštruktúry internetového pripojenia a dátového hospodárstva (5G, HPC-vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia),

  • inovácie v digitálnom veku, ktoré sú založené na lepšej prístupnosti, použití, či opätovnom používaní dát,

  • jednotný digitálny trh pre európske podniky, aby mohli podnikať bez prekážok a vo férovom prostredí v rámci celej EÚ.

Konferencia začína o 14:30, jej priamy prenos môžete sledovať na našom webe.