Nové tresty za zneužitie osobných údajov v politických kampaniach  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament chce ochraňovať demokratickú debatu a zaviesť finančné pokuty pre politické strany a hnutia, ktoré vo svojich kampaniach zneužívajú osobné údaje.

©AP images/European Union-EP 

Viac ako dve tretiny (67%) užívateľov internetu v EÚ sa obáva toho, že ich osobné údaje dostupné na webe môžu byť zneužité na cielenú predvolebnú reklamu, čo by podkopávalo spravodlivú súťaž medzi politickými stranami. Na Slovensku takáto alternatíva znepokojuje niečo cez polovicu opýtaných - 57%. Európska únia už prijala viacero opatrení na ochranu osobných údajov, teraz pracuje na tom, aby údaje o voličoch nebodli zneužité počas kampane pre májovými európskymi voľbami.


„Najmä po škandále, do ktorého bol zapletený Facebook a firma Cambridge Analytica, si ľudia uvedomili, na čo všetko sa dajú zneužiť ich osobné údaje. Toto nariadenie je dôležitým krokom, ktorým chceme u európskych občanov znovu nastoliť dôveru v EÚ a  demokratický proces,“ vysvetľuje jeden zo spravodajcov Európskeho parlamentu Rainer Wieland (EPP, DE).


Európsky parlament dnes prijal nové pravidlá, ktoré majú pred eurovoľbami 2019 odradiť a penalizovať európske politické strany, ktorých členovia úmyselne porušujú legislatívu o ochrane údajov a snažia sa ovplyvniť výsledky volieb. Novú legislatívu už v decembri 2018 odobril výbor pre ústavné veci, 12. marca ich odobrilo parlamentné plénum.


Jasný signál pre tých, ktorí nechcú hrať podľa pravidiel


„Nemyslím si, že nejaká strana alebo hnutie bude riskovať a snažiť sa zneužiť osobnú údaje Európanov pre svoj vlastný profit. Je však našou zodpovednosťou sprísniť procedúry a sankcie pri porušovaní pravidiel. Týmto vyšleme jasný signál tým jednotlivcom alebo zoskupeniam, ktorých by mohlo lákať nehrať podľa pravidiel,“ vysvetľuje spoluautorka parlamentnej správy Mercedes Bresso (S&D, IT).

Európske politické strany  
  • Tvoria ich vnútroštátne strany aj jednotlivci. O hlasy v eurovoľbách sa uchádzajú vnútroštátne strany, ale často patria k niektorej z európskych strán. Po voľbách vstupujú do politickej skupiny EP spolu s rovnako zmýšľajúcimi stranami. 

Ako by mali fungovať nové pravidlá?

V každej krajine budú na voľby dohliadať vnútroštátne dozorné orgány na ochranu údajov.

Európske politické strany budú organizovať dodatočné predvolebné kampane vrátane kampaní so Spitzenkadidátmi - kandidátmi na post predsedu Európskej komisie.

Ak národné dozorné úrady skonštatujú, že došlo k porušeniu pravidiel, informujú o tom Úrad pre európske politické strany a hnutia, ktorý potom rozhodne o sankciách.

Ďalšie kroky

Rada ministrov návrh prijala 19. marca. Nové nariadenie bude záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch odo dňa svojho zverejnia v Úradnom vestníku EÚ.