Európske voľby 2019: Čo bude nasledovať po nich? (infografika)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Čo bude nasledovať po zvolení nového Parlamentu? Na poslancov čaká najmä voľba novej Európskej komisie. Časovú os celého procesu nájdete v našej infografike.

Európske voľby sa budú konať od štvrtka 23. do nedele 26. mája. Na Slovensku budeme voliť v sobotu 25. mája. Európania si počas nich vyberú 751 poslancov, ktorí ich budú zastupovať počas nasledujúcich 5 rokov.


Jednou z prvých úloh nových poslancov bude volenie nové predsedu Európskej komisie a celého kolégia komisárov.


Pri výbere nového šéfa Komisie zohráva EP zásadnú úlohu. Po voľbách navrhnú členské krajiny (Európska rada) kandidáta na túto funkciu, pričom zohľadnia výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady možného kandidáta konzultuje so zástupcami Parlamentu.


Spitzenkandidáti


Európske politické strany už predstavili svojich kandidátov na predsedu Komisie. Parlament už vo februári 2018 zaujal stanovisko, že podporia iba takého šéfa Komisie, ktorý prešiel voľbami ako vedúci kandidát (takzvaný spitzenkandidat). Samotná voľba nového predsedu Komisie prebehne v júli. Plénum sa na ňom musí zhodnúť väčšinou všetkých svojich členov (najmenej 376 hlasov).


Následne členské štáty navrhnú v spolupráci s novým šéfom Komisie jednotlivých komisárov. Kandidátov posúdia parlamentné výbory, ktoré sa zaoberajú oblasťami, za ktoré budú konkrétno komisári zodpovední. Kompletné zloženie novej Komisie na záver ešte musí schváliť plénum väčšinou odovzdaných hlasov.

Od eurovolieb k novej Európskej komisii - infografika