10 oblastí, ktorým sa Európsky parlament venoval od posledných eurovolieb  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Roaming zdarma, koniec geoblokovania, zákaz jednorázových plastov. Pozrite sa, čo všetko sa podarilo dosiahnuť a vylepšiť odchádzajúcemu parlamentu.

Lacnejšie telefonické hovory


Od polovice júna 2017 odzvonilo poplatkom za roaming. V celej EÚ dnes môžete volať, posielať SMS správy, alebo surfovať po internete za takú istú cenu ako doma na Slovensku.


Od 15. mája 2019 začali platiť nové stropy na medzinárodné hovory v rámci EÚ. Minúta hovoru do zahraničia vás dnes vyjde na maximálne 19 centov a SMS správa na 6 centov.


Väčší výber pri nákupoch online


Európski obchodníci musia dnes umožniť zákazníkom prístup ku svojim tovarom a službám za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu bez ohľadu na to, odkiaľ sa kupujúci pripája na internet. Od 3. decembra 2018 skončilo geografické blokovanie (geo-blocking) a presmerovávanie na miestne verzie web stránok.


Menej plastového odpadu v moriach a riekach


Európa podnikla niekoľko významných krokov k obmedzeniu plastového odpadu, ktorý zamoruje naše životné prostredie. V roku 2015 parlament schválil obmedzenie plastových nákupných tašiek. Podľa prieskumov ich od tej doby 72% Európanov používa menej.

V marci 2019 parlament prijal novú legislatívu, ktorá zakazuje niektoré plasty na jedno použitie, ako sú napríklad plastové taniere, príbory alebo slamky.

Zdravá planéta pre budúce generácie


V roku 2016 Európsky parlament schválil ratifikáciu klimatickej Parížskej dohody zo strany EÚ a umožnil tak, aby vstúpila do platnosti. Poslanci dlhodobo podporujú opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Moderné pravidlá pre online prostredie


V polovici roka 2018 začalo platiť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe pod skratkou GDPR), ktorého cieľom je chrániť súkromie ľudí na internete a zjednotiť pravidlá pre firmy, ktoré nakladajú s osobnými údajmi. Európania majú vďaka nemu lepšiu kontrolu nad tým, ako sú ich osobné údaje využívané.


Poslanci okrem toho schváli aj reformu autorského práva, ktorá zohľadňuje digitálne prostredie.


Lepšie práva pre pracovníkov


Nové opatrenia, ktoré parlament prijal v apríli 2019, majú pomôcť zladiť prácu a rodinný život, podporiť čerpanie otcovskej dovolenky a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre mužov i ženy. Poslanci okrem toho odobrili novú legislatívu, ktorá zavádza minimálne práva pre osoby v príležitostnom či krátkodobom pracovnom pomere, ktoré sú typické pre platformy ako Uber alebo donáškové služby.

Viac príležitostí pre štúdium v zahraničí


Viac možností vzdelávať sa v zahraničí a podpora ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Parlament schválil nové priority a strojnásobenie rozpočtu pre program Erasmus+ na nasledujúce rozpočtové obdobie 2021-2027.


Podpora hospodárskeho rastu


V decembri 2018 parlament odobril uzavretie obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom. Ide o najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohody, akú kedy EÚ uzavrela. Počas uplynulého volebného obdobia parlament odsúhlasil aj dohodu s Kanadou a Singapurom.


Bezpečnejšia Európa


V rámci boja proti terorizmu a ďalšej závažnej trestnej činnosti parlament v roku 2016 prijal smernicu, ktorá leteckým spoločnostiam ukladá povinnosť odovzdávať vnútroštátnym orgánom údaje o cestujúcich z EÚ do tretích krajín a naopak (tzv. Passenger Name Record - PNR).


Nasledujúci rok poslanci prijali opatrenia, ktoré majú zastaviť takzvaných zahraničných bojovníkov a teroristov-osamelých vlkov. Parlament okrem toho sprísnil právne predpisy EÚ o držaní strelných zbraní a schválil legislatívu proti financovaniu terorizmu.


Nižšie účty za elektrinu


V roku 2017 poslanci podporili zjednodušenie energetických štítkov na domácich spotrebičov. Vďaka novému prehľadnému systému môže priemerná európska domácnosť ušetriť na účtoch za elektrinu až 500€ ročne.


Európske voľby 2019

Európske voľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Európsky parlament prijíma legislatívu, ktorá sa dotýka každého z nás. Nepremeškajte preto túto príležitosť a vyberte si takých zástupcov, ktorí najlepšie odrážajú vaše presvedčenie. Ešte stále máte čas zapojiť sa do našej predvolebnej kampane.