Prihláste sa na stáž v Európskom parlamente  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Chceli by ste pracovať v medzinárodnom a multijazyčnom prostredí a vidieť, ako sa prijíma nová európska legislatíva? Prihláste sa na stáž v Európskom parlamente a získajte cenné skúsenosti.

Prihláste sa na stáž a pracujte s nami počas piatich mesiacov  

Európsky parlament je miestom, kde sa vedú dôležité politické debaty a prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy pol miliardy Európanov. Jeho poslanci zastupujú záujmy občanov, ktorí si ich volia v priamych voľbách a dohliadajú na to, aby aj ostatné inštitúcie EÚ pracovali demokraticky.


Pre mladých ľudí, ktorých zaujíma, ako sa vytvára európska politika, máme ponuku viacerých stáží, počas ktorých môžu nabrať cenné skúsenosti a vytvoriť kontakty.

Záujemcovia o stáž Roberta Schumana musia: 
  • mať minimálne 18 rokov; 
  • mať vysokoškolský diplom; 
  • spĺňať jazykové požiadavky; 
  • spĺňať podmienku, že zatiaľ nepracovali viac ako dva po sebe idúce mesiace v niektorej inštitúcii alebo orgáne EÚ; 
  • a počas šiestich mesiacov pred začiatkom stáže sa nezúčastnili študijnej ani výskumnej návštevy. 

Na stáž sa môžete prihlásiť do konca júna vyplnením prihlasovacieho formulára. Ak budete vybraní, môžete u nás pracovať od 1. októbra 2019 do 28. februára 2020.