Čo znamenajú jednotlivé farby v kalendári Európskeho parlamentu  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Každý týždeň je v Európskom parlamente venovaný iným aktivitám - raz sú to schôdze výborov alebo politických skupín, plenárne zasadnutia alebo vonkajšie činnosti.

Kalendár Európskeho parlamentu na rok 2020  

Každá z nich je v kalendári vyznačená inou farbou. Prečítajte si, čo jednotlivé farby znamenajú.


Modrá - politické skupiny

Počas modrých týždňov sa poslanci stretávajú so svojimi kolegami z politických skupín a spoločne preberajú legislatívu, ktorá bude predmetom plenárneho hlasovania. Politické skupiny alebo frakcie združujú poslancov nie podľa ich národnosti, ale podľa ich politických preferencií. V súčasnom volebnom období má parlament sedem skupín, na ich vytvorenie je potrebných aspoň 25 poslancov z minimálne siedmich krajín.

Ružová - schôdze výborov

Počas ružových týždňov sa konajú schôdze parlamentných výborov. Tieto schôdze sú verejné a vysielame ich vždy v priamom prenose na internete.

Každý poslanec je členom v jednom alebo viacerých výboroch, ktoré sa venujú rozličným oblastiam, ako je napríklad zahraničná politika, vzdelávanie, ekonomika alebo poľnohospodárstvo. V každom výbore sú zástupcovia viacerých politických skupín.

Vo výboroch sa preberá navrhovaná legislatíva, prijímajú sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, rokuje sa o návrhoch komisie a rady a vypracúvajú sa tu stanoviská, o ktorých sa rokuje a hlasuje v pléne.

Červená - plenárne zasadnutia

Všetka činnosť vykonaná počas modrých a ružových týždňov vyvrcholí počas plenárnych zasadnutí. Tie sú v kalendári vyznačené červenou farbou a konajú sa buď v Štrasburgu alebo Bruseli.

Počas plenárnych zasadnutí poslanci rokujú o dôležitých záležitostiach a hlasujú o legislatíve v rozličných oblastiach, ako je napríklad obchod, migrácia alebo životné prostredie. Nové zákony môžu buď prijať, pozmeniť alebo zamietnuť.

Tyrkysová - vonkajšie parlamentné činnosti

Počas týždňov vyznačených tyrkysovou farbou sa poslanci venujú činnostiam mimo parlamentu. Buď sa vracajú do svojich krajín alebo sa stretávajú s poslancami z tretích štátov.