Zdieľať túto stránku: 

Články 

Žena vo vlakovej čakárni dáva dieťaťu piť s kojeneckej fľaše        

Utečenci, ktorí v Európe hľadajú útočisko pred vojnou, utláčaním a porušovaním ich práv, sa počas svojej cesty stretávajú s mnohými útrapami. Európsky parlament sa snaží pritiahnuť pozornosť na tie najzraniteľnejšie osoby - ženy a dievčatá. Potrebujú osobitnú pozornosť, keďže sú často obeťami násilia a diskriminácie. Oslavy tohtoročného MDŽ sa preto Parlament rozhodol venovať situácii utečeniek a žiadateliek o azyl.

Fotoreportáž Marie Dorigny o ženách v utečeneckých táboroch v Grécku, v Macedónsku a v Nemecku        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Reforma politík a postupov EÚ v oblasti azylu a migrácie musí obsahovať aj opatrenia na zaistenie bezpečnosti žien žiadajúcich o azyl, ktoré často cestujú s malými deťmi alebo staršími členmi rodiny. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

Francúzka fotografka Marie Dorigny a britská sociálna demokratka Mary Honeyball počas rozhovoru        

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa Parlament snaží upriamiť pozornosť verejnosti na situáciu žien v utečeneckých táboroch. Oslovili sme dve ženy, ktoré sa tejto otázke intenzívne venujú a to z politického i novinárskeho uhla. Britská sociálna demokratka Mary Honeyball dohliadala v EP na vypracovanie správy o utečenkyniach, o ktorej bude 8.3. hlasovať parlamentné plénum. A francúzska fotografka Marie Dorigny zdokumentovala ich situáciu v Grécku, BJR Macedónsko a Nemecku.

Články 

Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz na úvod rozpravy s vysokým komisárom OSN pre utečencov Filippom Grandim poukázal na trvalé úsilie EP o potláčanie všetkých foriem násilia na ženách, či už v ich domácich krajinách, pri úteku alebo pri príchode na územie EÚ. Filippo Grandi vyzval Úniu, aby potvrdila svoje hodnoty a odmietla automatickú celoplošnú návratovú politiku bez ochranných ustanovení.

Mladi ľudia pozerajú na veľkú fotografiu        

Medzinárodný deň žien sa Parlament tento rok rozhodol zasvätiť ženám s neľahkým osudom - utečenkyniam. Plénum bude rokovať a hlasovať o správe týkajúcej sa utečeniek od britskej sociálnej demokratky Mary Honeyball. Okrem toho v Parlamente v Štrasburgu vystúpi vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi, ktorý bude s poslancami rokovať o migračnej kríze s dôrazom na situáciu žien. Rozpravy i hlasovanie budeme vysielať v priamom prenose na našom webovom portáli.

infografika o počtoch utečeniek        

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa Európsky parlament snaží pritiahnuť pozornosť na neľahkú situáciu utečeniek a žiadateliek o azyl. Ženy a dievčatá utekajúce pred vojnou a násilím sa počas svojej cesty do Európy vystavujú oveľa väčšiemu riziku ako muži. Viac 40 % z nich má pritom menej ako 18 rokov.