Zdieľať túto stránku: 

Články 

Euro bankovky        

1. decembra počas plenárneho hlasovania europoslanci odobrili rozpočet EÚ na rok 2017 potom, ako sa na ňom dohodli s ministrami členských štátov. Hlasovalo zaň 438 členov zákonodarného zboru, 194 bolo proti a 7 sa zdržali hlasovania. Vyjednávačom parlamentu sa počas rokovaní s členskými štátmi podarilo zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky na pomoc mladým, infraštruktúru a riešenie migrácie.

President Schulz signs the Budget for 2017.        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Európsky parlament vo štvrtok schválil rozpočet EÚ na rok 2017. Poslanci presadili zvýšenie financií na pomoc mladým nezamestnaným a viac prostriedkov pre kľúčové iniciatívy na podporu malých a stredných podnikov, projektov dopravnej infraštruktúry, výskumu a programu Erasmus+. EÚ bude v roku 2017 hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami určenými na budúcoročné záväzky v objeme 157,8578 miliárd eur a financiami na úhradu záväzkov splatných na budúci rok v rozsahu 134,4900 miliárd eur.

Budget illustration photo ©AP Images/ European Union-EP        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Parlament v stredu odhlasoval požiadavku na zvýšenie finančných prostriedkov na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce, podporu hospodárskeho rastu a pomoc tretím krajinám na zmiernenie migračnej krízy. Poslanci nepodporili škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu na rok 2017. Očakávajú získanie časti dodatočných financií z rozpočtových prostriedkov po revízii viacročného finančného rámca (VFR).

Konečné čísla 
  • Záväzky: 157,86 miliárd eur 
  • Platby: 134.49 miliárd eur 

Články 

Tlačová správa 

MEPs have fought for and obtained better support for unemployed youngsters and additional funds to boost key initiatives supporting SMEs, transport infrastructure projects, research and Erasmus+ student mobility. The provisional deal on the EU Budget 2017 with the Council was reached in the early hours of Thursday. After Budget MEPs and Council have formally endorsed the agreement, the new EU budget will be voted in plenary in December.

Ruky ukazujúce niečo na papieri, kde sú vytlačené tabuľky        

V stredu 26. októbra napoludnie parlamentné plénum hlasuje o svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2017 a revízii viacročného finančného rámca na obdobie 2014-2020. Popoludní bude poslancom predstavená výročná správa o hospodárení EÚ za rok 2015. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vysvetliť vám niektoré rozpočtové pojmy.

tabuľka s číslami,  na nej leží pero        

Tvorcovia európskeho rozpočtu boli mnohokrát kritizovaní za to, že sa príliš spoliehajú na príspevky členských štátov a nerátajú s nepredvídateľnými krízovými udalosťami. Poslanci európskeho parlamentu preto tento týždeň rokovali s národnými poslancami o tom, ako tento systém vylepšiť. Väčšina diskutujúcich sa zhodla na tom, že tu potrebujeme reformu, ktorá by rozpočet sprehľadnila a zefektívnila.

Kliknutím sa zobrazí infografika v slovenčine        

Poslanci majú opätovne na stole rozpočet EÚ na budúci rok. Viaceré výbory budú tento týždeň rokovať a hlasovať o svojich stanoviskách ohľadne jeho priorít. Rozpočtový výbor bude v stredu 31. augusta rokovať o postoji Rady. Všetko vyvrcholí koncom októbra, keď budú čísla predložené na plenárne hlasovanie. Ak vás zaujíma, ako sa pri prijímaní rozpočtu postupuje, pozrite si našu infografiku.

A ako sme sa k nim dopracovali 
  • Komisia navrhla 157,7 miliárd na záväzky a 134,9 miliárd na platby  
  • Rada požadovala 156,38 miliárd na záväzky a 133,79 miliárd na platby  
  • Parlament požadoval 161.8 miliárd na záväzky a 136.8 miliárd na platby  

Články 

Interaktívna infografika obsahuje údaje o tom, kto koľko prispieva do rozpočtu EÚ a na čo sa z neho vynakladajú prostriedky v jednotlivých krajinách        

Zaujíma vás, odkiaľ sa čerpajú prostriedky do rozpočtu EÚ? Chceli by ste vedieť, koľko peňazí a na čo presne míňa EÚ v jednotlivých členských štátoch? Odpovede na všetky tieto ako aj iné otázky nájdete v našej multimediálnej aplikácii. Aktualizovali sme ju podľa najnovších údajov Finančnej správy Európskej komisie za rok 2015.

Predchádzajúce rozpočty EÚ