Ohľadne brexitu bude mať slovo aj Európsky parlament 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Spojené kráľovstvo 29. marca oficiálne oznámilo svoj odchod z EÚ. Britskú vládu a EÚ teraz čakajú dva roky zdĺhavých rokovaní, kde bude zohrávať dôležitú úlohu aj Európsky parlament.

V referende, ktorá sa konalo 23. júna 2016, občania Spojeného kráľovstva rozhodli, že už nechcú, aby bola ich krajina členom Európskej únie. 29. marca 2017 tak britská vláda oficiálne začala proces vystúpenia, tým že aktivovala článok 50 Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje, že odchádzajúca krajina a EÚ sa musia dohodnúť na svojich budúcich vzťahoch.


Dohodu, ku ktorej by tak mali dospieť, bude musieť odsúhlasiť Európsky parlament aj Rada. Počas aprílového plenárneho zasadnutia budú poslanci hlasovať o uznesení, kde stanovia svoje podmienky.

Parliament reacts to Council Brexit summit