Zdieľať túto stránku: 

  • nedostatočný pokrok v rokovaniach o brexite znemožňuje rozhovory o budúcich vzťahoch
  • prejav Theresy May vo Florencii je nutné pretaviť do konkrétnych návrhov
  • prioritami ostávajú práva občanov, vysporiadanie finančných záväzkov a hranica so Severným Írskom
Plenárna rozprava o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom o brexite 

Rokovania o brexite zatiaľ v kľúčových oblastiach nepokročili dostatočne na to, aby sa mohli začať vyjednávania o prechodných ustanoveniach či budúcich vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok pomerom hlasov 557 (za) : 92 (proti) : 29 (zdržalo sa hlasovania) prijal Európsky parlament. Pokiaľ počas piateho kola rokovaní o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ nedôjde k významnému prielomu v troch oblastiach, ktoré sú pre EÚ kľúčové, hlavy štátov a vlád dvadsať sedmičky by na samite dňa 20. októbra mali odložiť posúdenie doterajšieho pokroku, uvádza schválený text.

 

Parlament privítal prejav premiérky Theresy May vo Florencii. Poslanci však zároveň od britskej vlády očakávajú predloženie konkrétnych návrhov v čo najkratšom čase, ktoré by sa mali týkať:

 

  • ochrany všetkých práv 4,5 milióna občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a britských občanov pobývajúcich na území Únie,
  • dodržania finančných záväzkov Spojeného kráľovstva voči EÚ v plnom rozsahu,
  • vyriešenia otázky hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom v súlade s Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998.

 

Ďalšou podmienkou pre ukončenie prvej fázy rokovaní je garancia zo strany britskej vlády, že až do vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bude právo EÚ na britskom území plne rešpektované.

 

Reakcie predsedu EP a koordinátora EP pre brexit

 

Predseda EP Antonio Tajani vyhlásil: „Prejav [Theresy] May vo Florencii ukázal, že je otvorená dialógu a uvedomuje si, čo je v stávke. Vyzývam ju, aby pretavila svoju dobrú vôľu do konkrétnych plánov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie pokroku v rokovaniach s Európskou úniou.‟

 

„Hlasovanie o dnešnom uznesení potvrdilo, že Parlament je jednotný v podpore hlavného vyjednávača Michela  Barniera. Rozprava tiež ukázala jasnú vôľu dospieť ku konštruktívnej diskusii so Spojeným kráľovstvom, ale aj značnú obavu v súvislosti s doterajším omeškaním. Dúfam, že v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch sa nám podarí dosiahnuť dostatočný pokrok, čím by sa splnila podmienka na začatie rozhovorov o našich budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom,‟ dodal.

 

Koordinátor EP pre brexit Guy Verhofstadt uviedol: „Nepodarilo sa dosiahnuť dostatočný pokrok. Najmä v súvislosti s právami občanov nás napĺňajú obavy. Náš návrh riešenia je jednoduchý. Umožnite občanom EÚ ponechať si práva, ktoré dnes majú v Spojenom kráľovstve, a to isté uplatnime na britských občanov na pevnine. Sám seba sa pýtam, prečo o tom stále diskutujeme. Toto by mohlo a malo byť uzavreté okamžite.‟

Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ pre brexit, počas plenárnej rozpravy o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Rozprava

 

Poslanci pred hlasovaním o uznesení diskutovali o doterajšom pokroku v rokovaniach o brexite s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom pre brexit Michelom Barnierom.

 

Vyhlásenia jednotlivých rečníkov môžete zhliadnuť po kliknutí na ich mená.

 

 

 

  • Matti Maasikas, námestník estónskeho ministra pre európske záležitosti zastupujúci predsedníctvo Rady EÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvislosti

 

Poslancami schválené  uznesenie je príspevkom EP k diskusii lídrov dvadsať sedmičky, ktorí sa budú doterajšími výsledkami rokovaní o brexite zaoberať na zasadnutí Európskej rady dňa 20. októbra v Bruseli. Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ musí pred jej vstupom do platnosti odsúhlasiť Európsky parlament.

 

 

Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou a uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE