Zdieľať túto stránku: 

Články 

Pohľad zhora na prístav a loď naložené farebnými kontajnermi.        

Prečítajte si, aké opatrenia prijíma EÚ a Európsky parlament, aby sme z nej mali čo najväčší úžitok a udržali na uzde jej negatívne dopady.

Ilustrácia, postavy stoja na dlani ruky, druhá dlaň ich prikrýva zvrchu        

Globalizácia - pre jedných strašiak, pre iných príležitosť. Dokáže pomôcť hospodárstvu, no vie ho i narušiť. Európska únia sa snaží globalizáciu využiť vo svoj prospech a obmedziť jej negatívne dopady. Spoločne s tretími krajinami sa usiluje o obojstranne výhodné podmienky. 10. mája Európske komisia predstavila návrh na to, ako z globalizácie vyťažiť čo najviac. V utorok 16. mája bude o ňom rokovať parlamentné plénum. Pripravili sme pre vás prehľad toho, na čom už pracoval Parlament.

mapa sveta s farebne vyznačenými krajinami        

EÚ rokuje o rôznych obchodných dohodách s tretími krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami. Všetky musí odsúhlasiť aj Európsky parlament. Prinášame vám ich aktuálny prehľad.