Timothy Kirkhope: PNR je kľúčový nástroj v boji proti terorizmu a kriminalite 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Timothy Kirkhope (EKR, Spojené kráľovstvo), parlamentný spravodajca zodpovedný za vypracovanie správy o PNR, odpovedá na otázky mimovládnych organizácií a leteckých spoločností o rovnováhe medzi slobodou a bezpečnosťou vzhľadom na zintenzívňujúce sa diskusie o tejto problematike.

"O PNR ako o prínosnom projekte a pokuse zaviesť európske štandardy pre zbieranie informácií o cestujúcich sa hovorí už približne tri roky," vysvetľuje Kirkhope.


"Toto je samozrejme veľmi dôležité, a to nielen keď riešime nedávne udalosti, akými boli teroristické útoky v Paríži, ale aj iné závažné trestné činy," dodáva.


Viac o navrhovaných pravidlách sa dozviete z nášho video rozhovoru a v našej top téme.