Našu spoluprácu v boji proti terorizmu je potrebné zefektívniť 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Access to video:   
       
Šéf Europolu Rob Wainwright odpovedá na otázku, či by mohol posilnený Europol zabrániť teroristickým útokom a zastaviť útoky kybernetických džihádistov. 

"Bezpečnostná situácia v Európe sa za posledné roky dramaticky zmenila." Tieto slová vyriekol šéf výboru pre občianske slobody, britský sociálny demokrat Claude Moraes, záverom utorkovej schôdze na tému boja proti terorizmu. Členovia výboru na nej spoločne s viacerými odborníkmi diskutovali o vzrastajúcom extrémizme a radikalizácii ako aj o tom, ako by sa mala voči terorizmu postaviť EÚ.

Zúčastnení odborníci hovorili najmä o Európanoch, ktorí sa v znepokojujúco krátkom čase zradikalizujú a odchádzajú bojovať bok po boku teroristov. Veľkú úlohu to zohráva i internet a sociálne siete. Diskutovalo sa aj o tom, ako zefektívniť politické nástroje, ktoré ma EÚ k dispozícii.


Po skončení schôdze sme sa porozprávali s predsedom výboru Claudom Moraesom a francúzskou poslankyňou Rachidou Dati (EĽS), ktorá momentálne pripravuje správu o prevencii radikalizácie a verbovania Európanov teroristickými organizáciami.


Pre Rachidu Dati sú skúsenosti odborníkov v teréne cennými podkladmi pre jej prácu. Pripomína, že v boji proti terorizme zohráva Európsky parlament významnú úlohu a zároveň by si želala vidieť lepšiu koordináciu a efektívnejšie kroky na celoeurópskej úrovni.


Prečítajte si aj ďalšie správy z Európskeho parlamentu.


"Teroristi budú vždy zneužívať nedostatok koordinácie medzi členskými krajinami EÚ. Potrebujeme jasný a záväznejší rámec pre koordináciu spravodajských agentúr v EÚ i v tretích krajinách, ktoré sú takisto obeťami terorizmu a džihádismu. Je najvyšší čas, aby sme začali školiť väzenský personál, aby vedel odhaliť signály radikalizácie a zabrániť jej," hovorí Dati.


I Claude Moreas považuje cezhraničnú spoluprácu za veľmi dôležitú. Schôdza jeho výboru "dala poslancom i odborníkom šancu diskutovať spoločne o komplexnom prístupe, čo sa týka boja proti terorizmu a radikalizácii." Zo záverov schôdze podľa neho jasne vyplýva "všeobecný súhlas s tým, že je potrebné posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi úradmi."