Ako sa Európsky parlament zapája do boja proti terorizmu  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Kontrola cestovných dokladov na hraničnom prechode Röszke v Maďarsku 

Boj proti terorizmu i naďalej ostáva jednou z hlavných priorít Európskeho parlamentu. Výbor pre občianske slobody (LIBE) sa tento týždeň zaoberal tým, akú najlepšiu stratégiu by mala EÚ zaujať voči tejto hrozbe.

Poslanci chcú silnejší mandát pre Europol

 

Čo sa týka boja proti terorizmu, to najlepšou zbraňou, ktorú má EÚ v rukách, by mohol byť Európsky policajný úrad - Europol. 26. novembra sa Parlamentu a členským štátom v Rade podarilo dosiahnuť dohodu, vďaka ktorej by sa mohol mandát Europolu v oblasti boja proti terorizmu posilniť. V pondelok 30. novembra túto zatiaľ len predbežnú dohodu odobril parlamentný výbor LIBE.


"Nové pravidlá Europolu sú tou najlepšou odozvou na hrozbu terorizmu," vysvetľuje spravodajca Augustín Díaz de Mera (EĽS, Španielsko). Vďaka novým právomociam bude môcť táto agentúra EÚ jednoduchšie zostavovať špeciálne jednotky a v niektorých prípadoch si i vymieňať informácie so súkromnými subjektmi. Súvisiace nariadenie budú ešte musieť odsúhlasiť vlády členských štátov v Rade EÚ i parlamentné plénum.


Údaje o cestujúcich v leteckej doprave

 

Ak chceme rýchlejšie a efektívnejšie identifikovať potenciálnych džihádistov, ktorí odchádzajú bojovať po boku Islamského štátu, je veľmi dôležité, aby si členské štáty vymieňali niektoré informácie. Odpoveďou by tu mohla byť navrhovaná legislatíva o osobných údajoch cestujúcich (z angličtiny PNR - Passenger Name Record), ktorá vyžaduje systematický zber, využívanie a uschovávanie údajov o cestujúcich v medzinárodnej leteckej preprave.


Parlamentný spravodajca Timothy Kirkhope (EKR, Spojené kráľovstvo) informoval v utorok 1. decembra výbor LIBE o pokroku, ktorý Parlament, Rada a Komisia dosiahli vo svojich spoločných rokovaniach začatých v septembri. Podľa jeho slov je dosť možné, že tento trialóg vyústi ešte pred koncom tohto roka ku konkrétnej dohode. Jedným z hlavných bodov sporu však ostáva dĺžka časového obdobia, počas ktorého by mali byť osobné údaje cestujúcich uschovávané.


Potreba spoločnej odozvy


Nedávne teroristické útoky v Paríži ukázali, že nedostatočná spolupráca členských štátov poskytuje teroristom len ďalší priestor. "Občanom musíme ukázať, že sme schopní postarať sa o ich bezpečnosť," vyhlásil protiteroristický koordinátor EÚ Gilles de Kerchove počas utorkovej debaty vo výbore LIBE, ktorej témou bola protiteroristická stratégia prijatá ešte v roku 2005. De Kerchove je presvedčený, že ak chceme skutočne poraziť terorizmus, potrebujeme odhodlanie, pragmatizmus a konkrétne opatrenie na mieste činu.