Poslanci dnes hlasujú o ďalšom návrhu proti terorizmu a radikalizácii 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Access to video:   
       
Ako čo najlepšie zakročiť proti teroristom? Odpovedá Monika Hohlmeier (EPP, DE) spravodajkyňa pre smernicu o boji proti terorizmu a európsky protiteroristický koordinátor Gilles De Kerchove.  

Za teroristami už z EÚ vycestovalo okolo 5000 Európanov. Tí, ktorí odchádzajú bojovať po ich boku no i tí, ktorí sa do Európy vracajú, predstavujú pre našu bezpečnosť veľkú hrozbu. Poslanci Európskeho parlamentu sa momentálne zaoberajú novou legislatívou, ktorá vyžaduje aby bola už samotná príprava teroristického útoku považovaná za trestný čin a aby boli občania EÚ kontrolovaní pri prekračovaní jej vonkajších hraníc. Viac v našom videu.

Radikalizácia


Parlament už dlhší čas bojuje proti radikalizácii alebo náboru nových teroristov. Spravodajkyňa Monika Hohlmeier to považuje za „veľmi dôležitú súčasť protiteroristickej agendy.“ Už minulý rok v decembri plénum prijalo uznesenie o prevencii radikalizácie vo väzniciach a na internete a to prostredníctvom vzdelávania a sociálneho začlenenia.


Online propaganda


Príslušníci ISIS-u sú veľmi zbehlí v používaní sociálnych sietí, cez ktoré verbujú nových bojovníkov. Odhaduje sa, že denne zverejnia až 100 000 tweetov. Európsky protiteroristický koordinátor Gilles de Kerchove požaduje, aby sme sa zamerali aj proti tomuto „virtuálnemu kalifátu.“ Svoju úlohu by tu mal zohrávať Europol, ktorý by mal monitorovať sociálne siete a signalizovať extrémistické príspevky.


Zahraniční bojovníci


V EÚ sú v súčasnosti stíhaní páchatelia teroristických útokov, no po novom by mala byť za trestný čin považovaná aj ich príprava. Trestaní by tak mali byť aj tí, ktorí teroristom poskytujú peniaze alebo sa zúčastnia ich školenia. O nových pravidlách bude výbor LIBE hlasovať už dnes večer.


Cieľom ďalšieho návrhu je dolapiť všetkých tých, ktorý sa po bojoch na východe vracajú naspäť do EÚ. Požaduje preto, aby boli všetci občania EÚ kontrolovaní na jej vonkajších hraniciach a to pri vstupe i výstupe. Členovia LIBE tento návrh už podporili 21. júna. Nasledovať budú rokovania s Radou ministrov.


Poslanci okrem toho pracujú na legislatíve ohľadne získavania a držania zbraní.