Vicky Ford o zbraniach: Odstránili sme právnu medzeru, ktorú zneužívali teroristi 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Výbor pre vnútorný trh v stredu schválil pozmeňujúce návrhy k novele smernice EÚ o strelných zbraniach. Poslanci sa postarali o to, aby pravidlám EÚ naďalej podliehali aj zbrane, ktoré boli upravené tak, aby sa z nich dalo strieľať slepými nábojmi. Zároveň schválili výnimky pre múzeá, poľovníkov a ďalších zákonných držiteľov.

Prísnejšia kontrola zbraní na streľbu slepými nábojmi


Niektoré kategórie zbraní európska legislatíva dnes neupravuje. Ide napríklad o deaktivované zbrane alebo zbrane, z ktorých sa dá strieľať slepými nábojmi. Existuje však možnosť, že aj tieto zbrane sa dajú znova prerobiť tak, aby sa z nich dalo strieľať naostro. Poslanci teda nástojili na tom, aby bol aj ich predaj regulovaný. Ako vysvetľuje spravodajkyňa Vicky Ford (ECR, UK): „cieľom tejto právnej úpravy bolo odstrániť medzeru, ktorá bola zneužitá počas parížskych útokov.“Výnimka pre zákonných držiteľov zbraní


Navrhovaná novela smernice bola kritizovaná za to, že na zoznam zakázaných zbraní by sa kvôli nej dostali aj strelné zbrane používané pri športovej streľbe, poľovačkách alebo aj múzejné exponáty. Parlament tu pridal pozmeňujúce návrhy, ktoré držiteľom týchto zbraní garantujú výnimky. „Prinieslo by to veľké obavy ohľadne toho, ako budú fungovať múzeá a čo bude s tradičnými poľovníkmi alebo športovými strelcami,“ hovorí spravodajkyňa.


Ďalšie kroky


O novele smernice bude na jeseň hlasovať parlamentné plénum. Následne sa začnú rokovania s Radou, ktorá svoj vyjednávací mandát schálila 10. júna.