Využívanie záznamov o cestujúcich (PNR) v boji proti terorizmu  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Automatická kontrola pasov na medzinárodnom letisku ©BELGA/Getty Images/AFP/S.Olson 

Teroristické útoky v Európe postavili otázku bezpečnosti na vrchol politickej agendy EÚ. Ako urobiť z Európy bezpečnejšie miesto?

Odborníci i členské štáty dlhé roky volali po opaterniach, ktoré by umožňovali systematický zber, výmenu a uschovávanie údajov o leteckých pasažieroch (tzv. Passenger Name Record - PNR). Parlament ich v podobe smernice schválil 14. apríla 2016.

Návrh na zaznamenávanie a výmenu údajoch o leteckých pasažieroch preprave (PNR)  Parlament v roku 2013 zamietol. Poslanci neboli presvedčení o jeho nutnosti a nepozdával sa im ani jeho rozsah. Problém predstavovala aj otázka, či nie sú navrhované pravidlá v rozpore so základnými právami, ako právo na ochranu súkromia a osobných údajov.

Vo vzduchu však dnes visia teroristické hrozby, kvôli ktorým sa stal boj s terorizmom jednou z hlavných priorít EÚ. Potrebu zbierania údajov o cestujúcich pripomínali už i samotné vlády. Parlamentný spravodajca Timothy Kirkhope (EKR, Spojené kráľovstvo) predložil prepracovaný návrh svojej správy, o ktorej rokoval 26. februára 2015 výbor pre občianske slobody. 15. júla 2016 hlasovali členovia výboru o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch. Výbor tu doložil záruky na ochranu údajov, ktoré by mali zabezpečiť "zákonnosť akéhokoľvek uschovávania, analýzy, odovzdávania a využívania údajov o cestujúcich." Podľa poslancov by mali byť tieto údaje využívané len na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie v oblasti boja proti terorizmu a závažnej nadnárodnej kriminality.

V septembri 2015 začal Parlament rokovať s členskými štátmi a 4. decembra 2015 sa im podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu, ktorú 10. decembra 2015 odobril výbor pre občianske slobody. 14. apríla 2016 smernicu schválilo parlamentné plénum.

Viac o novej smernici PNR sa dozviete v našej top téme.