Parlament odsúhlasil smernicu o výmene osobných záznamoch cestujúcich 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Zväčšiť obrázok: Infografika o zbieraní záznamov o cestujúcich 
Infografika o zbieraní záznamov o cestujúcich        
Údaje o cestujúcich by mali byť vymieňané len za účelom boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti 

Po útokoch na Svetové obchodné centrum v roku 2011 začali USA v záujme sledovania potenciálnych teroristov vyžadovať údaje o transatlantických cestujúcich. Aj v EÚ sa roky hovorilo o zriadení podobného systému (PNR). V decembri minulého roku tu Parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode, ktorú 14. apríla 2016 odobrilo parlamentné plénum.

Údaje o cestujúcich (Passenger Name Record - PNR)


Predmetom novej smernice sú údaje o cestujúcich v leteckej preprave, ako napríklad dátum cesty, jej trasa a kontaktné údaje, ktoré letecké spoločnosti získavajú počas rezervácie alebo vybavovania cestujúcich.


Smernica PNR

Smernica od aeroliniek vyžaduje, aby tieto údaje poskytovali členským štátom EÚ. Úrady tak vďaka nej získajú cenné informácie potrebné v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Týka sa len letov medzi EÚ a tretími krajinami, no ak si to členské štáty želajú, môžu si vymieňať i údaje o letoch v rámci EÚ. Osobné záznamy by mali byť uschovávané počas piatich rokov. Počas prvého polroka by mali byť postupované všetky údaje a potom len niektoré - napríklad meno pasažiera bude maskované.


Výbor pre občianske slobody návrh o PNR v apríli 2013 zamietol z dôvodu obáv o stratu súkromia. No po útokoch v Paríži sa znovu dostali do popredia európskej politickej agendy. Parlament o nich rokoval s Radou i Komisiou, pričom v decembri sa mu s Radou podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu. Tá bola 13. apríla predmetom plenárnej dohody a deň na to prešla hlasovaním v pléne. Poslanci ju prijali pomerom hlasov 461 (za),  179 (proti), 9 (zdržalo sa).


Čo bude nasledovať?


Členské štáty Únie budú mať teraz dva roky na to, aby smernicu prebrali do svojho právneho systému.