Zdieľať túto stránku: 

Články 

Viacročný finančný rámec je pripravený reagovať na zmenu pomerov        

Pri prijímaní rozpočtu EÚ na každý rok sa prihliada na takzvaný viacročný finančný rámec. Ten súčasný bol stanovaný na roky 2014-2020. Parlament pri jeho prijímaní trval na tom, aby sa v polovici tohto obdobia uskutočnila jeho revízia a prispôsobil sa tak meniacim sa prioritám. Tento rok sú nimi bezpečnosť, migrácia a hospodársky rast. Rozpočet by mal byť podľa poslancov dostatočne flexibilný a mal by umožniť prelievanie peňazí tam, kde je to práve treba.