Pohraničná a pobrežná stráž EÚ by sa mala rozrásť na 10 tisíc príslušníkov (video)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Agentúra EÚ pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mohla mať v budúcnosti až 10 000 príslušníkov. O opatreniach na zvýšenie bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ budú poslanci hlasovať 17. apríla.

V posledných rokoch boli vonkajšie hranice EÚ pod návalom rastúceho počtu utečencov v migrantov, ktorí sa chceli dostať do Únie. Poslanci majú teraz na stole legislatívny návrh, ktorý by mal postupne navýšiť počet príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Do roku 2027 by ich malo byť až 10 tisíc. Takto posilnený Frontex by nielen prispel k lepšej ochrane hraníc, ale pomáhal by aj pri navracaní občanov tretích krajín, ktorí u nás nemajú nárok na pobyt. Zbor by mali tvoriť zamestnanci agentúry spoločne s ľuďmi, ktorých vyšlú členské štáty.

Ako by mali rásť počty príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ 

Posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže by malo pomôcť lepšie zvládať migračné toky, chrániť vonkajšie hranice a udržať bezpečnosť vnútri Únie. V prípade krízy by mohol členský štát požiadať agentúru o okamžitú pomoc a jej príslušníci by sa zapojili do ochrany hraníc alebo boja proti cezhraničnej kriminalite.

„Musíme zaobchádzať spravodlivo s tými, ktorí si zaslúžia našu ochranu, tvrdo s tými, ktorí zneužívajú zraniteľných a veľmi tvrdo s tými, ktorí nechcú dodržiavať zákony,“ vysvetľuje maltská poslankyňa za ľudovcov Roberta Metsola, ktorá je spravodajkyňou k návrhu na posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Potom ako smernicu prijme parlament i Rada EÚ (ministri členských štátov), nové pravidlá vstúpia do platnosti 20 dní ich zverejnenie v úradnom vestníku EÚ. Nový stály zbor bude pripravený k nasadeniu od roku 2021.