Zdieľať túto stránku: 

Normy pre obsah síry v lodných palivách niekoľkonásobne prevyšujú povolené limity v palivách pre pozemné vozidlá © BELGA_DPA_Harry Melchert 

Európsky parlament podporil 11. septembra nové pravidlá, ktoré zavádzajú prísnejšie limity na obsah síry v lodných palivách. Cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia pozdĺž európskych pobreží, a tým znížiť počet predčasných úmrtí, ktorých počet sa odhaduje na 50 tisíc ročne.

Emisie z lodnej dopravy vznikajúce v dôsledku spaľovania lodných palív s vysokým obsahom síry prispievajú k znečisteniu ovzdušia a ohrozujú ľudské zdravie. Parlamentná spravodajkyňa uznesenia Parlamentu, fínska europoslankyňa zo Skupiny zelených Satu Hassi volá po naliehavých opatreniach. Upozorňuje, že v opačnom prípade by mohli byť emisie z lodnej dopravy do roku 2020 vyššie ako emisie zo všetkých pozemných zdrojov.


Podľa nových pravidiel by mal povolený obsah síry v lodných palivách klesnúť do roku 2020 z  3,5% na 0,5%. Prísnejšie limity platia pre plavidlá v kontrolných oblastiach emisií síry, SECA, medzi ktoré sú v Európe zaraďované Baltské more, Severné more a Lamanšský prieliv. Povolený obsah síry v týchto oblastiach by sa mal do roku 2015 znížiť zo súčasnej hodnoty 1% na 0,1%. Zaujímavosťou ale je, že táto hodnota bude stále 100-krát vyššia než najvyšší povolený obsah síry v palivách pre pozemné vozidlá.