Obchodovanie s emisiami: Čo s nadbytočnými kvótami?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

© BELGA_AGEFOTOSTOCK 

Parlamentné plénum sa bude tento týždeň zaoberať reformou systému obchodovania s emisiami (ETS), na ktorej sa Parlament už predbežne dohodol s Radou. Emisný systém v súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu, ktorou je donucovať podniky k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali moderné, ekologickejšie riešenia. Na emisnom trhu je čoraz viac voľných emisných kvót a ich cena klesla, firmy si tak radšej kúpia lacnú povolenku, ako by mali investovať do zefektívnenia svojich prevádzok.

Systém obchodovania s emisiami (ETS) bol založený na to, aby pomohol znížiť emisie skleníkových plynov z priemyslu a bojovať tak proti globálnemu otepľovaniu. Elektrárne, letecké spoločnosti a iné firmy môžu v rámci tohto systému kupovať a predávať emisné kvóty, alebo povolenky na znečisťovanie, ktorých cena by ich mala donútiť k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali iné, ekologickejšie riešenia.


Kde je teda problém?


Ceny týchto kvót sú momentálne veľmi nízke. Dopyt po nich klesol, za čo môže čiastočne i hospodárska kríza, zatiaľ čo ich ponuka sa nezmenila. V roku 2013 tak bolo v porovnaní s reálnymi emisiami zaznamenaných až 2 miliardy prebytočných kvót. Do roku 2020 by sa ich počet mohol zvýšiť na 2,6 miliardy. Keďže kvót je prebytok, firmy nemajú žiadny stimul na to, aby investovali do ekologickejších opatrení, čo podkopáva samotnú podstatu celého systému ETS zameraného na boj proti klimatickým zmenám. Každá kvóta poskytuje držiteľovi právo vypustiť do ovzdušia jednu tonu CO2.


Ako to napraviť?


V roku 2013 hlasoval Parlament za to, aby boli kvóty na roky 2014-2016 preložené na obdobie 2019-2020. Toto opatrenia však bolo len dočasné.


Minulý rok prišla Komisia s návrhom stiahnuť jednoducho tieto nadbytočné povolenky z trhu. Ak ich počet prekročí istý prah, uložia sa do tzv. "rezervy stability trhu", z ktorej môžu byť v prípade potreby znovu vytiahnuté. Komisia by chcela toto nové opatrenie zaviesť od roku 2021, no Parlament a Rada sa zhodli na to, že by bolo dobré začať s ním už v roku 2019.


Z predbežnej dohody medzi Parlamentom a Radou vyplýva, že kvóty, ktoré boli do roku 2020 nevyužité alebo presunuté na neskôr, by nemali byť uvedené na trh ale uložené to tejto rezervy.


Tento týždeň sa bude touto otázkou zaoberať parlamentné plénum. Na utorok poobede je naplánovaná plenárna debata a deň na to sa bude o rezerve emisných kvót hlasovať.