Medzinárodný deň proti násiliu na ženách. Parlament chce, aby EÚ a jej členské štáty pristúpili k Istanbulskému dohovoru proti tejto forme násilia 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Budova Európskeho parlamentu sa dnes večer rozsvieti na oranžovo. 

Píše sa rok 2016, no ženy majú stale ťažší život ako muži. A to dokonca aj v EÚ. Až jedna tretina žien v EÚ sa už počas svojho života stretla určitou formou násilia. Európskemu parlamentu tento problém nie je ľahostajný a preto požaduje, aby EÚ a jej členské štáty pristúpili k Istanbulskému dohovoru proti násiliu na ženách.

#OrangeTheWorld

25. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenia násilia na ženách. Parlament sa rozhodol pridať ku kampani OSN a svoju budovu v Bruseli dnes večer rozsvieti na oranžovo. Deň predtým Parlament na svojom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie, v ktorom od EÚ a jej členských štátov požaduje, aby prijali Istanbulský dohovor. O čo presne ide?


Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor Rady Európy je doteraz najkomplexnejšia právne záväzná medzinárodná dohoda, ktorá kriminalizuje rodovo orientované násilie, odstraňuje beztrestnosť, prináša sankcie a opatrenia na predchádzanie násiliu a pomoc obetiam. Do platnosti vstúpila v auguste 2014. Podpísali ju už všetky členské štáty EÚ, no doteraz ju ratifikovalo len 14 z nich. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schultz tento týždeň poslal oficiálny list slovenskému predsedníctvu EÚ, aby urýchlilo pristúpenie EÚ k Dohovoru a urgovalo zostávajúce členské štáty aby ho ratifikovali. Slovensko je tiež jednou z krajín, ktoré dokument zatiaľ len podpísali.  


„Násilie na ženách je závažná a v Európe veľmi rozšírená trestná činnosť. Každý deň, či už je to doma, na verejnosti alebo na sociálnych sieťach, sú ženy vystavené násiliu, diskriminácii a obťažovaniu. Prostredníctvom nášho uznesenia požadujeme od členských štátov, aby ratifikovali a implementovali Istanbulský dohovor a od Rady EÚ, aby urýchlila pristúpenie EÚ,“ vyjadrila sa jedna zo spoluautoriek uznesenia Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Švédsko).


„Násilie na ženách je extrémna forma diskriminácie a porušenie ich ľudských práv. Je preto veľmi dôležité, aby Únia ratifikovala Istanbulský dohovor, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia na prevenciu násilia, ochranu obetí a tresty pre páchateľov,“ dodáva Christine Revault d´Allonnes Bonnefoy (S&D, Francúzsko).

Čísla sú stále veľmi alarmujúce