Migračná kríza v EÚ. Štatistiky  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si najnovšie štatistiky o rozsahu utečeneckej kríze v Európe.

Utečenci kráčajúci pozdĺž železničnej trate v Maďarsku ©UNHCR/Mark Henley 

V roku 2015 požiadalo o azyl v EÚ 1,26 milióna ľudí, čo je doteraz nevídaný počet. Nie všetkým sa však podarí do Európy skutočne doraziť - podľa UNHCR (Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov) sa v roku 2015 v Stredozemnom mori utopilo 3771 ľudí, v roku 2016 to bolo 5022 osôb a od začiatku tohto roku už 2257.

 

Prečítajte si viac o migračnej kríze v Európe, kto sú migranti a čo robí EÚ na to, aby sa s touto situáciou vyrovnala.

 

Utečenci a žiadatelia o azyl

 

Žiadatelia o azyl sú ľudia prechádzajúci do inej krajiny, kde formálne podajú žiadať o a právnu a materiálnu pomoc a medzinárodnú ochranu, pretože vo svojej krajine im hrozí  nebezpečenstvo. Každý z nich musí svoju žiadosť riadne odôvodniť.

Utečenci sú osoby, ktorých žiadosť o udelenie azylu bola uznaná na základe toho, že v ich krajine im hrozí prenasledovania na základe rasy, vierovyznania, národnosti, politického presvedčenia alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine. V EÚ existuje smernica, ktorá stanovuje normy na prideľovanie statusu utečenca a medzinárodnej ochrany.

Ľudia z tretích krajín hľadajúci útočisko v EÚ musia požiadať o azyl v krajine prvého vstupu do Únie. Tým sa stávajú žiadateľmi o azyl. Právne postavenie utečenca alebo inú formu medzinárodnej ochrany dostanú až potom, keď úrady krajiny, kde požiadali o azyl, uznajú ich žiadosť.

Rozhodnutie o azyle v EÚ

V rokoch 20152016 požiadalo o azyl v EÚ viac ako dva a pol milióna ľudí. Úrady v členských štátoch vydali v roku 2015 593 000 rozhodní o azyle na prvom stupni, z čoho viac ako polovica bola pozitívna (čiže žiadateľom bolo priznané postavenie utečenca).

Väčšina migrantov, ktorí požiadali o ochranu v dobe najväčšieho náporu v roku 2015, musela na rozhodnutie čakať do roku 2016. Vtedy padlo 1,1 milióna rozhodnutí, z čoho 61% bolo pozitívnych. Status utečenca, najväčšia miera medzinárodnej ochrany, bol priznaný jednej tretine týchto ľudí.

Nelegálne prekračovanie vonkajších hraníc EÚ


Frontex, európska agentúra pre riadenie vonkajších hraníc, zhromažďuje od štátnych orgánov údaje o nezákonnom prekračovaní vonkajších hraníc EÚ. V rokoch 2015 a 2016 ich zaznamenala viac ako 2,3 milióna.

 

Neznamená to však, že do EÚ nelegálne prešlo 2,3 milióna migrantov, jedna osoba totiž môže hranice prekročiť viackrát. Tieto čísla však aj tak svedčia o vysokom tlaku, ktorému sú členské štáty vystavené. 

Niektorých ľudí na hraniciach zastavia a nepustia ich ďalej, väčšinou ide o ekonomických migrantov zo severnej Afriky. V roku 2016 bolo na hraniciach EÚ zastavených 388 000 osôb, ktorým nedovolili vstúpiť na jej územie.


Nelegálni prisťahovalci v EÚ

V roku 2015 sa v EÚ nelegálne zdržovalo 2,2 milióna osôb. O rok neskôr sa tento počet znížil na 984 000. „Nelegálne sa zdržovať“ môže znamenať, že sa daný človek náležite neprihlásil zodpovedným úradom alebo opustil členský štát, ktorý bol zodpovedný za vybavovanie jeho žiadosti o azyl. Nelegálny pobyt však sám o sebe nepredstavuje dôvod na to, aby bola osoba vyhostená.

 

K vyhosteniu môže dôjsť napríklad na základe zamietnutia žiadosti o azyl. V roku 2015 bolo 533 000 ľuďom nariadené opustiť EÚ, no len 43% z nich skutočne odišlo. V roku 2016 bolo o vyhostení rozhodnuté v 494 000 prípadoch, no len polovica s týchto ľudí sa naozaj vrátila tam, odkiaľ prišli.


Ako vnímajú migráciu občania EÚ? 

 

Riešenie migrácie je pre EÚ jednou z jej dlhodobých priorít. V poslednej dobe prijala viacero opatrení na zvládnutie tejto krízy a zlepšenie svojho azylového systému. No takmer tri štvrtiny Európanov (73%) si však stále želajú, aby EÚ robila na zvládnutie situácie viac ako doteraz. Vyplýva to z tohoročného prieskumu Eurobarometer. V minuloročnom prieskume bola migrácie identifikovaná ako jedna z priorít pre EÚ.

 

Riešenie migrácie si vyžaduje náležitý rozpočet


Počas hlasovania o rozpočte na rok 2017 sa poslancom Európskeho parlamentu podarilo navýšiť prostriedky určené predovšetkým na migračné politiky o 728 miliónov eur.

 

Po rokovaniach s členskými štátmi odsúhlasil Parlament 5. apríla 2017 priebežnú revíziu viacročného finančného rámca na roku 2014-2020. Na opatrenia súvisiace s migráciou tak budú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,9 miliardy eur.

 

Ďalšie financie plynú tam, kde je potrebné riešiť korene migrácie. 6. júla poslanci odobrili investičný plán EÚ, ktorý má za cieľ pritiahnuť do Afriky a krajín susediacich s Európou súkromné investície vo výške 44 miliárd eur.