Ochrana zamestnancov pre karcinogénmi: európske pravidlá 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament prijal novelu legislatívy, ktorá by mala lepšie chrániť ľudí, ktorí v práci prichádzajú do styku s rakovinotvornými látkami.

Minulý rok prebehla revízia smernice z roku 2004, ktorá obmedzuje množstvo škodlivých látok na pracoviskách. Poslanci vtedy na zoznam karcinogénov pridali 11 látok. Schválili návrh, aby boli prísnejšie monitorované látky, ktoré môžu ovplyvňovať plodnosť a rozmnožovacie funkcie. Zamestnávatelia by mali tiež lepšie vyhodnocovať riziká a pre svojich zamestnancov zabezpečiť prevenciu.

V utorok 11. decembra parlament prijal ďalšiu novelu, ktorá ešte viac sprísni doterajšie pravidlá a obmedzí používanie karcinogénov a mutagénov (zvýšené riziko mutácie) v pracovnom prostredí. Nová legislatíva stanovuje limity pre ďalších osem látok, ktoré spôsobujú rakovinu po nadýchnutí alebo styku s pokožkou. Patria medzi ne napríklad aj naftové výpary a použitý motorový olej.

„Podľa mňa je najdôležitejšie, že prehodnocujeme riziká, ktorým sú zamestnanci vystavení. Hodnota zdravia sa nedá vyjadriť peniazmi,“ hovorí spravodajca návrhu, belgický konzervatívny poslanec Claude Rolin.

Poslanci už okrem toho pracujú na tretej aktualizácii legislatívy, ktorá by mala obmedziť ďalších päť karcinogénnych látok.

Kvôli práci by ľudia nemali umierať. Nemalo by dochádzať k tomu, že v práci na seba beriete riziko ohrozenia života.

Marita Ulvskog 
Zdieľať tento citát: 

Rakovina z práce

Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou - na svedomí ich má až 53%. Za ňou nasledujú ochorenia obehového systému - 28% a ochorenia dýchacích ciest - 6%. Najčastejšia sa jedná o rakovinu pľúc, mezotelióm, ktorý spôsobujú azbestové častice a rakovinu močového mechúra. Každý desiaty človek umierajúci na rakovinou pľúc ju dostal v práci. Vyplýva to z odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Karcinogénom sú najviac vystavení ľudia pracujúci v stavebníctve, chemickom, potravinárskom a textilnom priemysle, výrobe automobilov, nábytkárstve, pri spracovaní dreva a v zdravotníctve.