Európsky parlament organizuje konferenciu o európskom kultúrnom dedičstve 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

26. júna usporiadavame konferenciu na tému „Kultúrne dedičstvo v Európe: prepojenie minulosti a budúcnosti".

Konferencia sa bude konať 26. júna popoludní  

Konferenciu môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.

V kultúrnom sektore EÚ pracuje približne približne 300 000 ľudí. Okrem toho na ňom závisí ďalších 7,8 milióna pracovných mies. Naša konferencia si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame kultúrno dedičstva.

 

Podujatie sa koná v súvislosti s práve prebiehajúcim Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V rámci neho sa v celej Európe uskutočňujú tisícky aktivít, ktorých cieľom je oboznamovať ľudí s kultúrnym dedičstvom na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

 

Konferenciu organizujeme na podnet predsedu parlamentu Antonia Tajaniho v úzkej spolupráci s Výborom pre kultúru a vzdelávanie, ktorému predsedá Petra Kammerevert.

 

Politickí lídri, predstavitelia múzeí či hudobného alebo filmového priemyslu budú spoločne diskutovať o výzvach odvetvia v nasledovných oblastiach:

 

kultúrne dedičstvo a európska príslušnosť
zachovanie a podpora kultúrneho dedičstva
inovácia a hospodársky potenciál kultúrneho dedičstva

 

V paneloch sa vystriedajú viacerí známi umelci (hudba, architektúra, dizajn, fotografovanie atď.), poslanci, eurokomisári a ďalšie zainteresované  osobnosti. Na návštevníkov budú čakať dve živé hudobné vystúpenia a výstava  videohier.