Európsky zbor solidarity: príležitosti pre mladých ľudí (video)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Máte od 17 do 30 rokov a chceli by ste sa zapojiť do nejakého dobrovoľníckeho projektu? Zaregistrujte sa do Európskeho zboru solidarity, vďaka ktorému môžete odísť pomáhať do iných krajín.

Európsky zbor solidarity ponúka zaujímavé projekty, kde môžete pomáhať iným a nazbierať pritom cenné skúsenosti.  

Rozširovanie aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity

Európsky parlament 12. marca odsúhlasil nové priority európskeho zboru solidarity na obdobie 2021 až 2027. Program má po novom zahrňovať aj humanitárne aktivity mimo EÚ.

Európsky zbor solidarity ponúkne v novom období takisto viac možností ľuďom, ktorí potrebujú dodatočnú podporu, či už kvôli zdravotným problémom, postihnutiu, alebo preto, že pochádzajú zo vzdialených regiónov, alebo prišli do Európy ako utečenci. Títo ľudia budú mať možnosť zapojiť sa do projektov vo svojej krajine, pokiaľ budú mať projekty cezhraničný charakter a medzinárodných účastníkov.


O nových pravidlách sa bude ešte vyjednávať s Radou ministrov, avšak počas nového volebného obdobia.

Európsky zbor solidarity

Cieľom tejto iniciatívy je dať mladým ľuďom príležitosť získať cenné skúsenosti, ktoré ich nielen osobne obohatia, ale ktoré budú môcť využiť aj vo svojom pracovnom živote. Zároveň ide o podporu verejne prospešných, neziskových alebo charitatívnych iniciatív. Projekty zahŕňajú celú škálu oblastí od vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia, práce s deťmi, starými ľuďmi alebo s migrantami a žiadateľmi o azyl. Viac sa dozviete vo videu.

Európsky zbor solidarity má byť hlavným zastrešujúcim programom pre mládežnícke dobrovoľnícke programy podporované EÚ. Poslanci mu dali zelenú v septembri 2018.

Projekty Zboru solidarity by nemali mať vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže a nemali by ich nahrádzať. Parlament sa usiloval to, aby boli Zboru solidarity pridelené dodatočné finančné prostriedky a aby mohol zahrňovať viacero oblastí.

Do zboru solidarity sa môžete zaregistrovať už vo veku 17 rokov, no dobrovoľníčiť môžete začať až od osemnástky.