Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament pracuje na vytvorení nových pravidiel, ktoré by pomohli rodičom a pestúnom lepšie zosúladiť ich pracovný a súkromný život.

V EÚ chýba právna úprava platenej otcovskej dovolenky ©AP Images/European Union 2018 - EP 

Prispôsobivejšie pracovné podmienky ma viac pracovného voľna by mohli pomôcť pracujúcim rodičom a pestúnov pri starostlivosti o rodinu. Rodičia a pestúni by sa už nemuseli rozhodovať medzi rodinou a kariérou.

Čo hovoria štatistiky

Zamestnaných je v EÚ 66,5% žien, čo je o dosť menej ako mužov - 78%. Ženy okrem toho častejšie pracujú na polovičný úväzok, aby sa mohli starať o deti či chorých rodičov. V konečnom dôsledku na to doplácajú. Kvôli tomu, že svoju kariéru prerušujú častejšie ako muži, odzrkadľuje sa to nielen na ich platoch ale aj na ich dôchodkoch. Priemerná európska dôchodkyňa dnes poberá o 40% nižší dôchodok ako muž. Ženám, a zvlášť tým starším, tak hrozí vyššie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia.

V stredu 12. septembra Európsky parlament hlasoval o svojom vyjednávacom mandáte pre nové pravidlá, ktoré by mali pomôcť priniesť zamestnancom viac rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Výsledkom by mali byť lepšia pozícia na pracovnom trhu pre ženy, zvýšenie stimulov pre otcovskú rodičovskú dovolenku, či posilnenie rodovej rovnosť a vyrovnanejších príležitostí.

Čo požaduje Európsky parlament

Poslanci EP podporujú nové alebo vyššie minimálne štandardy pre rodičovské, otcovské a opatrovateľské dovolenky:

  • Právo najmenej na 10 dní platenej otcovskej dovolenky pre otcov alebo rovnocenných druhých rodičov po narodení dieťaťa, mŕtveho plodu či adopcii
  • Individuálne právo na 4 mesiace neprenosnej rodičovskej dovolenky na dieťa vo veku do 10 rokov
  • Právo na platenú dovolenku pre zamestnancov, ktorí sa starajú o vážne chorých alebo príbuzných, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať sami.
  • Poslanci navrhujú, aby výška platby alebo príspevku zodpovedala min. 78% hrubej mzdy pracovníka (pre rodičovskú a opatrovateľskú dovolenku) a min. 80% (na otcovskú dovolenku)
  • Zároveň žiadajú, aby rodičia mali možnosť viac využívať prispôsobiteľné pracovné modely, ako je napríklad práca z domu (tzv. homeoffice)

Rokovania s Radou a Komisiou by sa mali začať už v septembri.