Zdieľať túto stránku: 

Pomer žien - poslankýň - v Európskom parlamente počas posledných desaťročí postupne narastal, no stále ich je menej ako polovica. Pozrite sa, ako sa vyvíjali ich počty.

Slovensko má dnes v Európskom parlamete 9 poslancov a 4 poslankyne.  

Aj keď sa veci postupne zlepšujú, ženy stále nie sú dostatočne zastúpené v politike a verejnom živote, či už je to na miestnej, národnej alebo Európskej úrovni.


Počet poslankýň Európskeho parlamentu za posledné desaťročia značne narástol. V období od roku 1952 do prvých priamych eurovolieb v roku 1979 pôsobilo v parlamente len 31 poslankýň. Po prvých priamych voľbách v roku 1979 sa počet žien zvýšil na 15,2% a narastal po každých nových voľbách, ktoré sa konajú raz za päť rokov. Dnes je v Európskom parlamente 36,4% žien.

Ako narastali počty poslankýň v Európskom parlamente 

Aj keď to stále nie je pol na pol, toto číslo je vyššie ako svetový alebo európsky priemer v národných parlamentoch. Pomer poslankýň sa značne líši z krajiny na krajinu. Najväčší pomer europoslankýň má Fínsko (76,9%), Chorvátsko a Írska (po 54,5%). Naopak, najmenšie zastúpenie žien má v EP Estónsko, Cyprus (po 16,7%) a Bulharsko (17,6%).


V Európskom parlamente narastá aj počet žien vo vedúcich pozíciách. Zo štrnástich podpredsedov parlamentu je dnes päť žien. Ženy dnes predsedajú aj jedenástim z 23 parlamentných výborov. V predošlom volebnom období boli len tri podpredsedníčky parlamentu a osem predsedníčok výborov.


V januári tohto roku poslanci prijali uznesenie o rodovom zastúpení v Európskom parlamente. Apelujú tu na politické skupiny, aby v novom volebnom období navrhli na riadiace pozície mužov aj ženy. Ide o posty ako sú predseda EP, podpredsedovia EP, predsedovia výborov a delegácií alebo kvestori.

Poslankyne Európskeho parlamentu vo vedúcich pozíciách