Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Ako financovať výskum a inovácie v EÚ? Poslanci si vypočuli odborníkov

Ďalšie tlačové správy Článok - Výskum a inovácie22-03-2012 - 08:29
 
Poslanci EP volajú po jednoduchších pravidlách financovania výskumu©BELGA_RIA_V.Astapkovich   Poslanci EP volajú po jednoduchších pravidlách financovania výskumu©BELGA_RIA_V.Astapkovich

Vedci a zástupcovia biznisu sa v utorok 20. marca zúčastnili verejného zasadnutia Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Spolu s poslancami Európskeho parlamentu prediskutovali plán EÚ na podporu výskumu a inovácii na obdobie 2014-2020.


Cieľom programu "Horizont 2020", do ktorého chce Únia investovať 80 miliárd eur, je pretaviť výsledky vedeckého výskumu do nových výrobných procesov a služieb, ktoré by viedli k vytvoreniu nových pracovných miest. 

     

Európa v porovnaní s konkurenciou v oblasti inovácií zaostáva. K zvýšeniu produktivity a rastu európskej ekonomiky potrebujeme vyvinúť prelomové technológie, ktoré budú využiteľné v praxi.


Je potrebné zjednodušiť pravidlá pre získavanie financií na výskum a  pokračovať v navyšovaní výdavkov EÚ do podpory výskumu.


Program rovnako zdôrazňuje potrebu zamerať sa na trhovo orientované činnosti, ktoré vyvíjajú najmä malé a stredné podniky.


Jedna zo spravodajkýň programu v EP, portugalská ľudovkyňa Maria da Graça Carvalho je presvedčená, že: "Horizont 2020 je hlavným finančným nástrojom EÚ, ktorý zaistí realizáciu inovácii v členských štátoch a zabezpečí konkurencieschopnosť Európy v globálnom meradle".


"Výskum a vývoj sú jedným z pilierov, ktoré môžu Európe v čase hospodárskej krízy napomôcť k udržateľnému rastu a vytváraniu nových pracovných miest," tvrdí druhá spravodajkyňa, španielska sociálna demokratka Teresa Riera Madurell. 

  

Americký pohľad: EÚ trpí inovačnou krízou


Zasadnutia Výboru pre priemysel sa zúčastnil aj doktor Burton Lee, ktorý prednáša na Stanfordskej univerzite v Spojených štátoch.


Iniciatívu Horizont 2020 podporuje, zdôrazňuje ale, že k prekonaniu inovačnej krízy je potrebné, aby sa európske výskumné inštitúcie riadili pravidlami voľného trhu


"Európske univerzity chcú byť čisto výskumnými inštitúciami. O inovácie sa má podľa nich starať niekto iný. Nesúhlasím s týmto prístupom, ale je to bežný spôsob, akým sa univerzity v Európe k tejto problematike stavajú," tvrdí Lee.


Doktor Lee verí, že: "reforma univerzít musí byť jadrom národných a celoeurópskych inovačných programov. Pretože v konečnom dôsledku, ak nepreniknete do vnútra univerzít a nezmeníte ich kultúru, ak nebudete mať študentov a profesorov, ktorí by spustili nové projekty a založili nové firmy, k zmene nikdy nedôjde."


Ďalšie kroky

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku plánuje pokračovať vo vnútornej debate do jesene tohto roka. Následne začnú rokovania s Radou EÚ. Prijatie konečného rozhodnutia sa očakáva do konca roku 2013.

Odkaz : 20120316STO41076
 
 
   
Kam plánuje EÚ investovať najviac?
 

31,7 miliardy eur: zdravie, bezpečnosť potravín, efektívna energia, zelená doprava, boj s klimatickými zmenami, bezpečnosť

 
 

24,6 miliardy eur: základný výskum

 
 

13,7 miliardy eur: informačné a komunikačné technológie, biotechnológie, vesmír

 
 

3,5 miliardy eur: podpora investícií a podpora malých a stredných podnikov