Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Jednoduchšie cestovanie v Európskej únii

EÚ by mala podporovať malé letiská ako hnaciu silu regionálneho rastu, tvrdia poslanci

 
Kontroly rozmerov a váhy príručnej batožiny podľa EP obmedzujú cestujúcich v nákupoch©Belpress   Kontroly rozmerov a váhy príručnej batožiny podľa EP obmedzujú cestujúcich v nákupoch©Belpress

Politika EÚ v oblasti letectva musí venovať osobitnú pozornosť potrebám regionálnych letísk, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok 10. mája schválil Európsky parlament. Potenciál menších letísk pre posilnenie regionálneho rozvoja a zníženie zaťaženia väčších európskych letísk by podľa poslancov mohol byť uvoľnený ich začlenením do transeurópskych dopravných sietí (TEN-T).


Regionálne letiská zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska územnej súdržnosti a sociálneho a hospodárskeho rozvoja regiónov, a to najmä tam, kde sú možnosti iných druhov dopravy obmedzené. Napomáhajú prílevu investícií a turistov do regiónov, intenzívne sa tiež využívajú pri zabezpečovaní nákladnej prepravy.


Kríza si na regionálnych letiskách vybrala svoju daň, uviedol počas stredajšej rozpravy britský konzervatívny poslanec Philip Bradbourn, ktorý je parlamentným spravodajcom uznesenia. Regionálne letiská sú dnes podľa neho "cenovo vytlačené z trhu, čo vedie k väčšej konsolidácii medzi hlavnými letiskami a leteckými spoločnosťami a v konečnom dôsledku k menším možnostiam a vyšším cenám pre zákazníkov."


Tento trend "musí byť vyvážený odstránením hospodárskych prekážok a lepším zadefinovaním úlohy [regionálnych letísk] v dopravných sieťach," uviedol poslanec Bradbourn. Európska komisia by podľa neho mala urýchliť práce na iniciatíve Jednotného európskeho neba a navrhnúť dopravnú sieť tak, aby regionálne letiská pomohli zmierniť zaťaženie väčších európskych letísk.


Začlenenie regionálnych letísk do transeurópskych dopravných sietí uľahčí podľa poslancov prístup k súkromnému financovaniu projektov letiskovej infraštruktúry a povzbudí členské štáty v investíciách do zlepšenia pozemnej dostupnosti a prepojenia letísk napríklad s vysokorýchlostnou diaľkovou železničnou dopravou.


S cieľom zvýšiť celkovú kvalitu služieb je však potrebné vysporiadať sa s niektorými praktikami dominantných nízkonákladových leteckých spoločností, uvádza sa v uznesení. Ide najmä o obmedzenia týkajúce sa hmotnosti  príručnej batožiny, ktoré podľa poslancov obmedzujú cestujúcich v nákupoch a znižujú tak príjmy letiska z maloobchodného predaja.


Parlament vyzdvihol rozhodnutie Španielska zakázať na svojom území kontrolu rozmerov a váhy príručnej batožiny tesne pred nástupom do lietadla, ktorá by sa podľa poslancov mala uskutočňovať pred príchodom k odletovému východu. Parlament tiež vyzval členské štáty na stanovenie spoločných horných hraníc hmotnosti príručnej batožiny, ktoré by boli záväzné pre všetky letecké spoločnosti. Horná hranica by mala byť podľa poslancov stanovená aj pre poplatky za nadrozmernú batožinu a batožinu s nadmernou hmotnosťou.