Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Plenárne zasadnutie EP (2. - 5. júla 2012)

ACTA: Europoslanci majú rozdielne názory na to, ako ďalej

 
Počkať na verdikt Európskeho súdneho dvora, alebo hlasovať o ACTA už v stredu? Názory europoslancov sa rôznili   Počkať na verdikt Európskeho súdneho dvora, alebo hlasovať o ACTA už v stredu? Názory europoslancov sa rôznili

Plénum Európskeho parlamentu o ACTA hlasoval v stredu 4. júla.  Poslanci ju drvivou väčšinou zamietli. Pred hlasovaním boli ale viacerí stále rozdelení v tom, či o jej osude rozhodnúť teraz, alebo hlasovanie odložiť. Európska komisia sa totiž obrátila na Európsky súdny dvor, aby rozhodol, či je dohoda v súlade s európskymi normami. Niektorí poslanci tvrdili, že Parlament by mal počkať na verdikt Súdneho dvora. Iní boli presvedčení, že by to bolo zbytočné. Dvaja europoslanci nám vysvetlili ich protichodné stanoviská.


Švédska europoslankyňa zo Skupiny zelených/Európska slobodná aliancia Amelia Andersdotter ACTA odmieta.  Je presvedčená, že úlohy právneho štátu by nemali byť presúvané do rúk súkromných subjektov. „Ak sa štát domnieva, že súkromné subjekty musia mať určité záväzky na dodržiavaní práv garantovaných vládou, nemal by mať štát rovnako záujem tieto subjekty priamo regulovať?" Tieto ustanovenia ACTA podľa Andersdotter predstavujú skutočnú a hmatateľnú hrozbu pre slobodu prejavu a tvorivosť. "To je moja prvá hlavná námietka proti ACTA,“ zdôrazňuje Andersdotter.


Za správne nepovažuje ani to, aby bol "vytvorený takýto silný tlak na kriminalizáciu porušovania predpisov.“ „Široké spektrum činností, na ktoré by sa mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia ACTA, sú veľkou časťou európskej populácie vnímané ako rozumné a spoločensky prijateľné," vysvetľuje.


Ďalšou dôležitou námietkou proti ACTA je podľa Andersdotter to, že „predstavený systém zákazov by mohol ohrozovať obchod s generickými liekmi, ktoré v mnohých prípadoch neporušujú žiadne práva, ani pôvodom, ani cieľovým trhom. Ak budú colné orgány disponovať príliš širokým mandátom, zvyšuje sa riziko protiprávneho zabavenia tovaru dovážaného do Únie.“


Ľudovecký europoslanec, Švéd Christofer Fjellner odporúča, aby Parlament počkal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora.


„Som presvedčený, že je dôležité počkať na rozhodnutie Súdneho dvora. Týmto spôsobom by sme mali záruky, že ACTA nie je v rozpore so žiadnou zo zmlúv alebo základnými právami Únie. Musíme tiež dať Komisii čas, aby objasnila a lepšie definovala dva kľúčové body: čo sa rozumie pod komerčným rozsahom a čo znamenajú trestné sankcie,“ tvrdí Fjellner a dodáva, že „ak bude verdikt súdu znieť, že ACTA je nezlučiteľná so zmluvami, i tak nám to poskytne užitočné informácie o tom, kde sme spravili chyby, ktorým by sme sa mohli v budúcnosti vyhnúť.“   


„Som presvedčený, že potrebujeme medzinárodnú dohodu o boji proti falšovaniu, pirátstvu a inému porušovaniu práv duševného vlastníctva. Je to nesmierne dôležité pre európske inovácie a zamestnanosť,“ vysvetľuje.


„ACTA bola od začiatku obklopená diskusiami a oprávnenou kritikou uzavretého procesu vyjednávania. V popredí tejto kritiky stáli EÚ, Európsky parlament i ja sám. Vďaka tomu máme teraz prístup k najobsiahlejšej dokumentácii o obchodných rokovaniach, ktorých som sa kedy zúčastnil,“ obhajuje Fjellner.