Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Poslanci pripravujú pôdu pre väčšiu profesijnú mobilitu v EÚ

Plenárne zasadnutie Tlačová správa - Voľný pohyb osôb09-10-2013 - 14:39
 
Doctor with stethoscope   Uznávanie kvalifikácií pre lekárov, zdravotné sestry, architektov a ďalších profesionálnych pracovníkov, ktorí chcú pôsobiť v inej krajine EÚ, by malo byť ľahšie ©Belga/Pressassociation/A.Matthews

Parlament v stredu schválil nové pravidlá, ktoré zavedú virtuálny profesijný preukaz. Ten má uľahčiť lekárom, lekárnikom, architektom a ďalším profesiám presun a vykonávanie praxe v inej krajine EÚ. Revidovaná smernica taktiež ustanoví výstražný systém znemožňujúci výkon profesie v ostatných krajinách tým, ktorým bol zakázaný v ich domovskej krajine."Zavedenie Európskeho profesijného preukazu, zriadenie spoločných rámcov pre odbornú prípravu a uznávanie stáží ako súčasti profesionálnych skúseností výrazne zlepší profesijnú mobilitu Európanov, " uviedla spravodajkyňa Bernadette Vergnaud (S&D,FR).


Jednoduchšie a rýchlejšie uznávanie

Revidované pravidlá umožnia profesiám, ktoré si želajú urýchliť proces uznávania odborných kvalifikácií inými štátmi EÚ, požiadať o Európsky profesijný preukaz. Ten bude vydávaný domovským členským štátom najmä na krátke obdobie práce v zahraničí a hostiteľským členským štátom v prípade, že sa v ňom nositeľ odbornej kvalifikácie rozhodne usadiť a otvoriť si prax.


Systém bude založený na existujúcej platforme výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov. Mal by ušetriť čas a uľahčiť proces uznávania, pretože by sa odborní pracovníci mohli so žiadosťou o vybavenie uznania ich kvalifikácie obrátiť na svoj domovský štát a nežiadať oň hostiteľskú krajinu, ako je tomu teraz. Pokiaľ by príslušné orgány o žiadosti nerozhodli v lehote stanovenej smernicou, bude to považované za automatické uznanie odbornej kvalifikácie.


Výstražný systém


Cieľom smernice je tiež zabrániť zdravotníckym pracovníkom, lekárom, zdravotným sestrám alebo veterinárom, ako aj detským špecialistom, ktorí boli odsúdení za relevantný trestný čin či disciplinárne potrestaní, aby mohli vykonávať odbornú prax v iných členských krajinách EÚ. Informácia o odsúdených či disciplinárnych rozhodnutiach voči dotyčnému by mali členské štáty zaslať do troch dní, uvádza sa v texte.


Verejná databáza EÚ pre regulované profesie

V EÚ existuje asi 800 regulovaných profesií, ku ktorých výkonu je potrebná osobitná odborná príprava či diplom. Na základe súčasnej smernice o odborných kvalifikáciách je sedem z nich uznávaných vo všetkých členských krajinách automaticky. Sú nimi zubári, lekári, lekárnici, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, veterinári a architekti.


Na základe revidovaných pravidiel zavedie Komisia za účelom väčšej transparentnosti systému regulovaných profesií ich verejne prístupnú databázu. Informácie do nej budú dodávať členské štáty, ktoré budú tiež musieť navzájom dokázať, že rozhodnutie o regulácii niektorej profesie sú primerané a nediskriminačné. Kvetinári a vodiči taxislužby nie sú napríklad regulovaní vo všetkých členských krajinách.


Novú smernicu, za ktorú hlasovalo 596 poslancov (37 bolo proti, 31 sa zdržalo hlasovania), musia ešte formálne schváliť členské krajiny v Rade.


Odkaz : 20131008IPR21711
 
 
Kontakty