Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Tabak: väčšie varovania, zákaz príchutí a regulácia elektronických cigariet

Plenárne zasadnutie Tlačová správa - Verejné zdravie08-10-2013 - 16:08
 
©BELGA/BELPRESS/P.Turpin   Poslanci chcú zákaz umelých príchutí a malých balení, aby sa cigarety stali menej príťažlivými pre mladých ľudí ©BELGA/BELPRESS/P.Turpin

Európsky parlament v utorok schválil návrh, na základe ktorého by mali byť tabakové výrobky menej atraktívne pre mladých ľudí. Všetky balenia by mali mať zdravotné varovania minimálne na 65% ich plochy. Ovocné a mentolové príchute a malé balíčky majú byť zakázané. Elektronické cigarety by mali byť regulované v režime pre lieky, ale len v prípade, že sú predstavované ako prípravky na liečbu a prevenciu chorôb, píše sa v schválenom texte.



"Vieme, že s fajčením začínajú skôr deti ako dospelí. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokumentujú síce klesajúci počet dospelých fajčiarov v členských krajinách, no znepokojujúci trend zvyšovania počtu mladých fajčiarov," vyhlásila spravodajkyňa Linda McAvanová (S&D, VB)." Musíme zabezpečiť, aby sa výrobcovia tabaku prestali zameriavať na mladých ľudí prostredníctvom škály nápaditých výrobkov. Musíme tiež docieliť , aby boli na tabakových výrobkoch efektívne varovania. V Kanade boli zavedené veľké obrazové varovania v roku 2001 a fajčenie u tamojšej mládeže sa znížilo o polovicu," dodala spravodajkyňa.


Zdravotné varovania: dve tretiny škatuľky, na prednej aj na zadnej strane


Súčasná legislatíva vyžaduje, aby varovanie o zdravotných následkoch pokrývalo minimálne 30% prednej strany a 40 % zadnej strany škatuľky cigariet. Poslanci chcú, aby sa toto percento zvýšilo na 65%. Značka výrobcu by sa mala objaviť na spodnej strane balenia.


Zakázané majú byť aj balíčky s menej ako 20 cigaretami. No, poslanci odmietli návrh na zákaz tenkých (slim) cigariet.


Elektronické cigarety ako lieky


Elektronické cigarety by mali byť regulované, ale podliehať takému režimu ako lieky by mali len v prípade, že sú predstavované ako prípravky na liečbu a prevenciu chorôb. Ak to tak nie je, potom by nemali obsahovať viac ako 30mg/ml nikotínu, mali by byť označené zdravotnými varovaniami a nemali by byť ani predávané mladým pod 18 rokov. Výrobcovia a dovozcovia by mali tiež dodať príslušným orgánom zoznam všetkých zložiek, obsiahnutých v týchto výrobkoch. Na elektronické cigarety by sa tiež mali vzťahovať tie isté reklamné obmedzenia ako na tabakové výrobky.

Zoznam prísad, zákaz príchutí

Poslanci EP sú proti použitiu prísad a aróm, ktoré by tabakové výrobky robili atraktívnejšími vďaka charakteristickej chuti. Prísady nevyhnutné na výrobu tabaku, ako napríklad cukor, budú povolené podobne ako ďalšie presne určené substancie v povolených koncentráciách. O povolenie použiť prísadu budú musieť výrobcovia žiadať Európsku komisiu.


Boj proti nezákonnému obchodu

Aby sa znížilo množstvo ilegálnych tabakových výrobkov na trhu, členské štáty by mali zagarantovať označenie škatuliek aj prepravných balení identifikátorom, ktorý umožní určiť ich trasu prepravy z miesta výroby k prvému malooobchodnému predajcovi.


700 000 úmrtí ročne v EÚ

Aj 12 rokov po tom, ako vstúpila do platnosti súčasná direktíva, zostáva fajčenie hlavnou príčinou smrti, ktorú možno odstrániť. Každý rok zomrie na následky fajčenia 700 000 ľudí. V priebehu rokov protifajčiarske opatrenia pomohli znížiť percento fajčiarov zo 40% populácie EÚ 15 v roku 2002 na 28% v EÚ 27 v roku 2012.


Ďalšie kroky


Spravodajkyňa dostala mandát na rokovania o dohode v prvom čítaní s ministrami členských krajín EÚ. Tento mandát bol schválený 620 hlasmi, 43 poslancov bolo proti a 14 sa zdržalo.


Po schválení smernice Radou a EP budú mať členské krajiny od jej vstupu do platnosti 18 mesiacov na to, aby zapracovali direktívu do svojich národných zákonov, 36 mesiacov na zapracovanie pokynov o prísadách a ďalších 5 rokov pre mentol ( pre mentol teda celkovo 8 rokov). Tabakové výrobky, ktoré nebudú v súlade so smernicou ,budú na trhu tolerované 24 mesiacov a elektronické cigarety 36 mesiacov.



Odkaz : 20131004IPR21539
 
 
Kontakty