Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodaj

04-05-2016 - 19:56
 

Dňa 4. mája predstavený návrh Európskej komisie na reformu takzvaných dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie tej-ktorej žiadosti o azyl, bude v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov a exekutívy EÚ. (Čítať ďalej: Reforma azylového systému: Rozprava o navrhovaných zmenách dublinských pravidiel )

 
 

Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o možnostiach obnovy plne fungujúceho schengenského priestoru s voľným pohybom osôb potom, ako niekoľko schengenských krajín v reakcii na prílev migrantov a žiadateľov o azyl obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach EÚ alebo svoje hranice dočasne zatvorilo. (Čítať ďalej: Ako obnoviť vnútorne otvorený Schengen? Rozprava s Radou a Komisiou )

 
 

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť čoskoro účinnejšie bojovať s terorizmom, počítačovou kriminalitou a ďalšími trestnými činmi a reagovať rýchlejšie na hrozby. Európsky parlament bude v stredu hlasovať o nových pravidlách fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, zadefinujú prísne pravidlá ochrany osobných údajov a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry. (Čítať ďalej: Policajná spolupráca: Posilnenie Europolu v boji proti terorizmu )

 
 

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý by v prípade schválenia zaviedol automatickú povinnú výmenu informácií medzi daňovými úradmi o daniach zaplatených právnickými osobami na území jednotlivých členských štátov. (Čítať ďalej: Zdaňovanie právnických osôb: Povinná výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ)

 
 

Pokiaľ Čína nesplní päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, Únia by mala voči dovozu z krajiny uplatňovať aj po decembri 2016 antidumpingové a antisubvenčné clá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Poslanci však zdôrazňujú, že EÚ musí konať v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a uznať Čínu za svojho strategického obchodného partnera. (Čítať ďalej: Opätovná požiadavka na ochranu priemyslu v EÚ pred dumpingovým dovozom z Číny)

 
 

Ozdravný program ekonomických úprav pre Grécko bude v utorok od 15h predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie pre euro Valdisom Dombrovskisom a komisárom pre hospodárske záležitosti Pierrom Moscovicim. Členovia pracovnej skupiny EP pre finančnú pomoc navštívili Grécko v rámci poslaneckého prieskumu koncom marca. (Čítať ďalej: Program pomoci pre Grécko: Rozprava o stave rokovaní)

 
 

Poslanci by mali v stredu v rámci rozpravy a následne vo štvrtok v nelegislatívnom uznesení zopakovať svoju podporu myšlienke zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a udržať tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ. (Čítať ďalej: Výzva na povinné označovanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch)

 
 

Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o ochranu obetí obchodu s ľuďmi, najmä žien, a prijať rodovo špecifické opatrenia zamerané na prevenciu týchto trestných činov a pomoc a podporu pre ich obete. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Predložený text vyčíta členským štátom nedôslednú implementáciu platnej legislatívy EÚ na ochranu obetí obchodu s ľuďmi a vyzýva ich na zaistenie nápravy. (Čítať ďalej: Obchod s ľuďmi: Poslanci vyzvú členské štáty na dôslednejšiu ochranu obetí)

 
 

Spoločné pravidlá EÚ v oblasti minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky by mali byť dôslednejšie presadzované v celej Únii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Členské štáty by mali pracujúcim rodičom garantovať právo na neplatenú rodičovskú dovolenku v trvaní aspoň štyroch mesiacov bez ohľadu na sektor zamestnania a druh pracovnej zmluvy a motivovať k využitiu rodičovskej dovolenky najmä otcov, uvádza predkladaný text. (Čítať ďalej: Rodičovská dovolenka: Poslanci budú žiadať dôsledné presadzovanie spoločných pravidiel )

 
 
 
Odkaz : 20160502NEW25416
 
 
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
Programy plenárnych schôdzí
 
09-05-2016 -
17:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Pokračovanie zasadnutia
 
Vyhlásenie predsedu pri príležitosti 9. mája
 
Program schôdze
 
Spoločná rozprava - Politika súdržnosti
Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ
Správa:A8-0074/2016
Spravodajca: Iliana Iotova
REGI
Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
Správa:A8-0032/2016
Spravodajca: Ruža Tomašić
REGI
Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti
Správa:O-000070/2016 Európska komisia REGI
 
Vplyv plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynom v regióne strednej a východnej Európy
 
Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu
Správa:O-000052/2016 Európska komisia PECH
 
Spoločná rozprava - Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou
Správa:A8-0142/2016 ***
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
PECH
Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok
Správa:A8-0147/2016 ***
Spravodajca: Gabriel Mato
PECH
 
Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 
 
 
10-05-2016 -
09:00 - 11:50
Rozpravy
 
 
Štatút trhového hospodárstva Číny
 
Hospodársky rast a nezamestnanosť mladých
 
 
10-05-2016 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ
Správa:A8-0257/2015 ***I
Spravodajca: Heidi Hautala
JURI
 
Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ
Správa:A8-0256/2015 ***I
Spravodajca: Heidi Hautala
JURI
 
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou
Správa:A8-0142/2016 ***
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok
Správa:A8-0147/2016 ***
Spravodajca: Gabriel Mato
PECH
 
Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kóreou
Správa:A8-0065/2016 ***
Spravodajca: Gianluca Buonanno
ITRE
 
Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
Správa:A8-0032/2016
Spravodajca: Ruža Tomašić
REGI
 
Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií
Správa:A8-0227/2015 ***I
Spravodajca: Sven Giegold
ECON
 
Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ
Správa:A8-0074/2016
Spravodajca: Iliana Iotova
REGI
 
 
10-05-2016 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Prebiehajúce rokovania o prvej revízii programu ekonomických úprav pre Grécko
 
Príprava Svetového humanitárneho samitu
 
EÚ – Mercosur: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení
Správa:O-000046/2016 Európska komisia INTA
 
Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav
 
Pomoc EÚ Libanonu a Jordánsku pri zvládaní dosahu sýrskej krízy
 
Situácia vo Venezuele
 
Vysídľovanie a búranie v Predjordánsku vrátane projektov financovaných EÚ
 
 
 
11-05-2016 -
09:00 - 11:50
Rozpravy
 
 
Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa:A8-0164/2016 ***II
Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair
Správa:A8-0166/2016 ***II
Spravodajca: Cecilia Wikström
LIBE
 
 
11-05-2016 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Výnimky pre obchodníkov s komoditami
Správa:A8-0064/2016 ***I
Spravodajca: Sander Loones
ECON
 
Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa:A8-0164/2016 ***II
Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair
Správa:A8-0166/2016 ***II
Spravodajca: Cecilia Wikström
LIBE
 
Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti
Správa:O-000070/2016 Európska komisia REGI
 
 
11-05-2016 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému
 
Obnova plného fungovania schengenského systému
 
Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní
Správa:A8-0157/2016 *
Spravodajca: Dariusz Rosati
ECON
 
Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA
Správa:O-000039/2016 Európska komisia LIBE
Správa:O-000038/2016 Rada Európskej únie LIBE
 
Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ
Správa:O-000047/2016 Európska komisia EMPL
 
Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín
Správa:O-000031/2016 Európska komisia ENVI
 
Sektor vodnej elektrickej energie v Európe
 
 
 
12-05-2016 -
08:30 - 11:50
Rozpravy
 
 
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke
Správa:A8-0076/2016
Spravodajca: Maria Arena
EMPL
 
Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu
Správa:A8-0144/2016
Spravodajca: Catherine Bearder
FEMM
 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
Krymskí Tatári
Gambia
Džibutsko
 
 
12-05-2016 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní
Správa:A8-0157/2016 *
Spravodajca: Dariusz Rosati
ECON
 
Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu
Správa:O-000052/2016 Európska komisia PECH
 
Štatút trhového hospodárstva Číny
 
Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav
 
Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA
Správa:O-000039/2016 Európska komisia LIBE
Správa:O-000038/2016 Rada Európskej únie LIBE
 
Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín
Správa:O-000031/2016 Európska komisia ENVI
 
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke
Správa:A8-0076/2016
Spravodajca: Maria Arena
EMPL
 
Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu
Správa:A8-0144/2016
Spravodajca: Catherine Bearder
FEMM
 
 
12-05-2016 -
15:00 - 17:00
Rozpravy
 
 
Úvery v cudzej mene
 
 
 
Správa navrhnutá počas zasadnutia
 
 
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia
Odkazy: A8-0227/2015

Dátum:
09-07-2015
Sven Giegold
ECON
 
 
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV
Odkazy: A8-0164/2016

Dátum:
02-05-2016
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie)
Odkazy: A8-0166/2016

Dátum:
02-05-2016
Cecilia Wikström
LIBE