Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodaj

23-04-2015 - 18:42
 

Poslanci budú v stredu od 09.00, počas rozpravy s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, požadovať prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by zvrátili vysokú úmrtnosť migrantov a utečencov v Stredozemnom mori. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) našlo smrť v jeho vodách len za posledný mesiac viac ako 1.600 ľudí. Parlament prijme v stredu v tejto záležitosti samostatné uznesenie. (Čítať ďalej: Tragédie v Stredomorí: Poslanci budú požadovať opatrenia na záchranu životov)

 
 

Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý prinúti členské štáty znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek. Znečistenie vodných útvarov a ekosystémov plastovými taškami predstavuje závažný ekologický problém. (Čítať ďalej: Poslanci obmedzia nehospodárne využívanie plastových tašiek)

 
 

Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý obmedzí výrobu biopalív z plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a urýchli prechod na nové palivá vyrobené z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad odpad a riasy. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa predbežne dohodli parlamentní vyjednávači s ministrami členských štátov, je znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú dôsledkom zvýšeného využívania poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín pre biopalivá. (Čítať ďalej: Hlasovanie o prechode na moderné biopalivá)

 
 

Zariadením tiesňového volania, ktoré v prípade nehody automaticky zalarmuje záchranárov, by mali byť od 31. marca 2018 vybavené všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Vyplýva to z decembrovej dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady ministrov EÚ, o ktorej budú poslanci hlasovať v utorok. Rada dohodu formálne schválila už 2. marca. (Čítať ďalej: Konečné hlasovanie o život zachraňujúcom systéme tiesňového volania z automobilov )

 
 

Požiadavka na povinné uvádzanie obsahu kalórií a zložiek alkoholických nápojov na ich etikete by mohla byť súčasťou novej stratégie EÚ v oblasti alkoholu, ktorú by Komisia mala predstaviť najneskôr v roku 2016. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať v stredu. Predložený text vyzýva na väčšie úsilie o obmedzenie spotreby alkoholu mladistvými a celoúnijné varovania pred vedením vozidla pod vplyvom alkoholu či požívaním alkoholických nápojov počas tehotenstva. (Čítať ďalej: Poslanci budú žiadať sprísnenie alkoholovej stratégie EÚ)

 
 

Poslanci sa v utorok popoludní, počas rozpravy s komisárom pre vnútorné záležitosti Dimitrisom Avramopoulosom, vyjadria k novému európskemu programu pre bezpečnosť. Stane sa tak vzápätí po jeho schválení kolégiom komisárov. Program európskej bezpečnosti, ktorý je aktualizáciou stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ, vytýči kľúčové priority a aktivity v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite v rokoch 2015-2020. (Čítať ďalej: Rozprava o novom európskom programe pre bezpečnosť )

 
 

Predstavuje navrhovaný systém vstupu a výstupu a program registrovaných cestujúcich vhodnú a adekvátnu odpoveď na rastúci počet občanov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice EÚ? Túto, ako aj ďalšie otázky súvisiace s dĺžkou uchovávania údajov, ich prístupnosťou pre orgány presadzovania práva a nákladmi na tieto systémy, položia poslanci v utorok predstaviteľom Rady a Komisie. (Čítať ďalej: Inteligentné hraničné kontroly na vstupoch do EÚ: Rozprava s Komisiou a Radou)

 
 

Parlament bude v pondelok diskutovať o spôsoboch, ako zefektívniť spravovanie lesov v EÚ a podporiť udržateľné využívanie lesných materiálov, vrátane dreva, korku a textilných vlákien. Cieľom novej lesníckej stratégie EÚ by podľa poslancov malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti odvetví lesného hospodárstva, čo by sa odrazilo aj na raste zamestnanosti. Svoje návrhy k novej stratégii lesného hospodárstva EÚ zhrnú poslanci do uznesenia, o ktorom bude Parlament hlasovať v utorok. (Čítať ďalej: Nová lesnícka stratégia EÚ: Poslanci budú požadovať lepšie spravovanie lesov a efektívnejšie využívanie lesných zdrojov)

 
 

Teroristický útok militantov skupiny Al-Šabáb na univerzitu v meste Garissa v Keni, pri ktorom bolo zavraždených 150 študentov, a zatknutie bývalého maldivského prezidenta Mohammeda Nasheeda, budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy. Vo štvrtok prijmú poslanci k obom témam samostatné uznesenia. (Čítať ďalej: Rozprava o masakre na univerzite v Keni a zatknutí Mohameda Nasheeda na Maldivách)

 
 

Poslanci budú v stredu diskutovať s komisárom Johannesom Hahnom o pokroku v zavádzaní reforiem, ktoré dosiahli Albánsko a Bosna a Hercegovina v roku 2014. Návrh uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, vyzdvihuje potrebu inkluzívneho, konštruktívneho a udržateľného politického dialógu ohľadom reforiem a nevyhnutnosť hlbšej spolupráce politických síl v oboch krajinách. (Čítať ďalej: Parlament zhodnotí pokrok Albánska a Bosny a Hercegoviny za rok 2014)

 
 

Parlament vo štvrtok prostredníctvom uznesenia odsúdi nedávnu masakru teroristickej skupiny Boko Haram v Nigérii. Poslanci tiež pravdepodobne vyzvú medzinárodné spoločenstvo na boj proti príčinám terorizmu v krajine. (Čítať ďalej: Boko Haram v Nigérii: EP možno vyzve na medzinárodný zásah)

 
 

Parlament si v pondelok pripomenie druhé výročie zrútenia bangladéšskeho komplexu Rana Plaza, v troskách ktorého zahynulo viac ako 1.100 ľudí. Poslanci sa počas rozpravy zamerajú na pokrok pri zlepšovaní pracovných podmienok v krajine od roku 2013, kedy došlo k dohode na tzv. pakte udržateľnosti pre Bangladéš, a v stredu prijmú k danej téme uznesenie. (Čítať ďalej: Rozprava o pracovných podmienkach v Bangladéši dva roky po páde Rana Plazy )

 
 
 
Odkaz : 20150420NEW42702
 
 
Kontakty
 
 
  • Ján JAKUBOV
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 34476 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 73840 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 35 90
 
 
  • Ivana JANIKOVA
  • Telephone number(+421) 259 429 695
  • Telephone number(+33) 3 881 74880 (STR)
  • Mobile number(+421) 918 708 590
 
 
 
 
Programy plenárnych schôdzí
 
27-04-2015 -
17:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Pokračovanie schôdze a program práce
 
Zavádzanie palubného systému eCall
Správa:A8-0053/2015 ***II
Spravodajca: Olga Sehnalová
IMCO
 
Stratégia zameraná na alkohol
Správa:O-000008/2015 Európska komisia ENVI
 
Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti
 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie
Správa:A8-0128/2015 ***I
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Povinnosť vylodiť úlovky
Správa:A8-0060/2014 ***I
Spravodajca: Alain Cadec
PECH
 
Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 
Krátka prezentácia týchto správ:
Vykonávanie bolonského procesu
Správa:A8-0121/2015
Spravodajca: Krystyna Łybacka
CULT
Európsky film v digitálnej ére
Správa:A8-0123/2015
Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta
CULT
Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ
Správa:A8-0126/2015
Spravodajca: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
 
28-04-2015 -
08:30 - 12:20
Rozpravy
 
 
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov
Správa:A8-0025/2015 ***II
Spravodajca: Nils Torvalds
ENVI
 
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek
Správa:A8-0130/2015 ***II
Spravodajca: Margrete Auken
ENVI
 
Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy
Správa:A8-0122/2015 ***II
Spravodajca: José Inácio Faria
ENVI
 
 
28-04-2015 -
12:30 - 14:30
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel
Správa:A8-0064/2015 ***
Spravodajca: Sofia Ribeiro
EMPL
 
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020
Správa:A8-0138/2015
Spravodajca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Zavádzanie palubného systému eCall
Správa:A8-0053/2015 ***II
Spravodajca: Olga Sehnalová
IMCO
 
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov
Správa:A8-0025/2015 ***II
Spravodajca: Nils Torvalds
ENVI
 
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek
Správa:A8-0130/2015 ***II
Spravodajca: Margrete Auken
ENVI
 
Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy
Správa:A8-0122/2015 ***II
Spravodajca: José Inácio Faria
ENVI
 
Európska štatistika
Správa:A8-0137/2015 ***II
Spravodajca: Hugues Bayet
ECON
 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie
Správa:A8-0128/2015 ***I
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Povinnosť vylodiť úlovky
Správa:A8-0060/2014 ***I
Spravodajca: Alain Cadec
PECH
 
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ
Správa:A8-0129/2015 ***
Spravodajca: Gabrielius Landsbergis
AFET
 
Vykonávanie bolonského procesu
Správa:A8-0121/2015
Spravodajca: Krystyna Łybacka
CULT
 
Európsky film v digitálnej ére
Správa:A8-0123/2015
Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta
CULT
 
Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ
Správa:A8-0126/2015
Spravodajca: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
28-04-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti
 
Európska prokuratúra
Správa:A8-0055/2015
Spravodajca: Monica Macovei
LIBE
 
Fondy peňažného trhu
Správa:A8-0041/2015 ***I
Spravodajca: Neena Gill
ECON
 
Spoločná rozprava - Absolutórium za rok 2013 (52 správ)
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
Správa:A8-0101/2015
Spravodajca: Ingeborg Gräßle
CONT
Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013
Správa:A8-0067/2015
Spravodajca: Ingeborg Gräßle
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF
Správa:A8-0102/2015
Spravodajca: Martina Dlabajová
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa:A8-0082/2015
Spravodajca: Gilles Pargneaux
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Správa:A8-0116/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa:A8-0109/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa:A8-0111/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa:A8-0113/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor
Správa:A8-0114/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa:A8-0105/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa:A8-0115/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:A8-0118/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:A8-0070/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa:A8-0117/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa:A8-0081/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa:A8-0084/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Správa:A8-0079/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa:A8-0086/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa:A8-0074/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa:A8-0085/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa:A8-0072/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:A8-0069/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa:A8-0073/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa:A8-0083/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa:A8-0100/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa:A8-0097/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa:A8-0098/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa:A8-0096/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa:A8-0077/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa:A8-0075/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa:A8-0068/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa:A8-0088/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa:A8-0089/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)
Správa:A8-0078/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa:A8-0087/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa:A8-0090/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa:A8-0099/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:A8-0076/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)
Správa:A8-0119/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)
Správa:A8-0092/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)
Správa:A8-0091/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa:A8-0080/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa:A8-0093/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)
Správa:A8-0094/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa:A8-0095/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
Správa:A8-0103/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo
Správa:A8-0107/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
Správa:A8-0104/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík
Správa:A8-0112/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky
Správa:A8-0106/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:A8-0108/2015
Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR
Správa:A8-0110/2015
Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Správa:A8-0134/2015 ***I
Spravodajca: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament
Spravodajca: Gérard Deprez
BUDG
 
Balík týkajúci sa inteligentných hraníc
Správa:O-000030/2015 Európska komisia LIBE
Správa:O-000029/2015 Rada Európskej únie LIBE
 
 
 
29-04-2015 -
09:00 - 11:50
PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
 
 
Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ
 
 
29-04-2015 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Správa:A8-0134/2015 ***I
Spravodajca: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín
Správa:A8-0026/2015 ***I
Spravodajca: Bernd Lange
INTA
 
Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom
Správa:A8-0046/2015 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom
Správa:A8-0047/2015 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou
Správa:A8-0017/2015 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko
Správa:A8-0132/2015 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci
Správa:A8-0029/2014 *
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ
Správa:A8-0047/2014 *
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
Správa:A8-0101/2015
Spravodajca: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013
Správa:A8-0067/2015
Spravodajca: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF
Správa:A8-0102/2015
Spravodajca: Martina Dlabajová
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa:A8-0082/2015
Spravodajca: Gilles Pargneaux
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Správa:A8-0116/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa:A8-0109/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa:A8-0111/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa:A8-0113/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor
Správa:A8-0114/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa:A8-0105/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa:A8-0115/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:A8-0118/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:A8-0070/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa:A8-0117/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa:A8-0081/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa:A8-0084/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Správa:A8-0079/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa:A8-0086/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa:A8-0074/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa:A8-0085/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa:A8-0072/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:A8-0069/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa:A8-0073/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa:A8-0083/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa:A8-0100/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa:A8-0097/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa:A8-0098/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa:A8-0096/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa:A8-0077/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa:A8-0075/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa:A8-0068/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa:A8-0088/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa:A8-0089/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)
Správa:A8-0078/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa:A8-0087/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa:A8-0090/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa:A8-0099/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:A8-0076/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)
Správa:A8-0119/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)
Správa:A8-0092/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)
Správa:A8-0091/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa:A8-0080/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa:A8-0093/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)
Správa:A8-0094/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa:A8-0095/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
Správa:A8-0103/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo
Správa:A8-0107/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
Správa:A8-0104/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík
Správa:A8-0112/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky
Správa:A8-0106/2015
Spravodajca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:A8-0108/2015
Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR
Správa:A8-0110/2015
Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Fondy peňažného trhu
Správa:A8-0041/2015 ***I
Spravodajca: Neena Gill
ECON
 
Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie
Správa:A8-0016/2015 ***I
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament
Spravodajca: Gérard Deprez
BUDG
 
Európska prokuratúra
Správa:A8-0055/2015
Spravodajca: Monica Macovei
LIBE
 
Stratégia zameraná na alkohol
Správa:O-000008/2015 Európska komisia ENVI
 
Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti
 
Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ
 
 
29-04-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Zabitie študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb
 
Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš
Správa:O-000032/2015 Európska komisia CULT
Správa:O-000031/2015 Rada Európskej únie CULT
 
Situácia na Maldivách
 
Správa o pokroku Albánska za rok 2014
 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014
 
Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu
Správa:A8-0060/2015 ***I
Spravodajca: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Záväzky členských štátov EÚ, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA)
Správa:O-000036/2015 Európska komisia DEVE
Správa:O-000035/2015 Rada Európskej únie DEVE
 
Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby
Správa:O-000021/2015 Rada Európskej únie JURI
 
 
 
30-04-2015 -
08:30 - 11:50
Rozpravy
 
 
Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2013
Správa:A8-0057/2015
Spravodajca: Ernest Urtasun
ECON
 
EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život
Správa:O-000016/2015 Európska komisia AGRI
 
Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky
Správa:O-000038/2015 Európska komisia AGRI
 
 
30-04-2015 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu
Správa:A8-0060/2015 ***I
Spravodajca: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Zabitie študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb
 
Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš
Správa:O-000032/2015 Európska komisia CULT
Správa:O-000031/2015 Rada Európskej únie CULT
 
Situácia na Maldivách
 
Správa o pokroku Albánska za rok 2014
 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014
 
Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2013
Správa:A8-0057/2015
Spravodajca: Ernest Urtasun
ECON
 
EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život
Správa:O-000016/2015 Európska komisia AGRI
 
Situácia v Nigérii
 
 
30-04-2015 -
15:00 - 16:00
Rozpravy
 
 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 135 rokovacieho poriadku)
Prípad Nadeždy Savčenkovej
Situácia v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii
Uväznenie aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku
 
 
30-04-2015 -
16:00 - 17:00
Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)
 
 
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
 
 
Správa navrhnutá počas zasadnutia
 
 
ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii
Odkazy: A8-0129/2015

Dátum:
10-04-2015
Gabrielius Landsbergis
AFET
 
 
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)
Odkazy: A8-0017/2015

Dátum:
30-01-2015
Andrzej Duda
JURI
 
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu
Odkazy: A8-0060/2015

Dátum:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA
 
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie)
Odkazy: A8-0132/2015

Dátum:
16-04-2015
Andrzej Duda
JURI
 
 
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu
Odkazy: A8-0060/2015

Dátum:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA