Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodaj

20-11-2014 - 20:06
 

Pápež František, zavíta v utorok, 25. novembra, na oficiálnu návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu, aby sa približne o 11.15 prihovoril poslancom. (Čítať ďalej: Pápež František v Európskom parlamente )

 
 

Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia je konžský gynekológ Denis Mukwege, ktorý pomáha obetiam znásilnení a extrémneho sexuálneho násilia. Sacharovova cena bude doktorovi Mukwegemu udelená počas slávnostnej ceremónie v stredu napoludnie v Štrasburgu. Následne, približne o 12.30, predstúpi doktor Mukwege spolu s predsedom EP Martinom Schulzom pred novinárov. (Čítať ďalej: Udelenie Sacharovovej ceny za rok 2014 Denisovi Mukwegemu)

 
 

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstúpi v stredu ráno o 09.00 pred Európsky parlament, aby poslancom predstavil balík opatrení zameraný na zvyšovanie zamestnanosti, ekonomický rast a podporu investícií v hodnote 300 miliárd eur. K návrhu sa v rámci rozpravy následne vyjadria zástupcovia politických skupín. (Čítať ďalej: Jean-Claude Juncker predstaví investičný balík v hodnote 300 mld. eur)

 
 

Poslanci budú v stredu popoludní diskutovať s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci Federicou Mogherini o tom, či uznať alebo neuznať Palestínu ako štát. Parlament by mal o tejto otázke hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej: Rozprava o (ne)uznaní Palestínskeho štátu)

 
 

Výsledok neúspešných rokovaní Parlamentu s členskými štátmi o úpravách tohtoročného rozpočtu Únie a finálnej verzii rozpočtu EÚ na rok 2015 budú v utorok popoludní predmetom rozpravy poslancov s parlamentnými vyjednávačmi. (Čítať ďalej: Rozpočet EÚ 2015: Dôvody krachu rokovaní s Radou)

 
 

Poslanci budú v pondelok od 18.00 diskutovať a vo štvrtok hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii, ktorý prichádza po odhaleniach známych ako Lux Leaks. Pondelkovej rozpravy sa zúčastní aj predseda Komisie Jean-Claude Juncker a celé kolégium komisárov. Na odvolanie Komisie je v Parlamente potrebná dvojitá väčšinu: návrh musí získať podporu dvoch tretín hlasujúcich poslancov, ktorí tvoria aspoň väčšinu všetkých zákonodarcov (teda minimálne 376 hlasov). (Čítať ďalej: Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii)

 
 

Decembrové rokovania v Lime by mali globálnym partnerom otvoriť cestu k dosiahnutiu ambicióznej klimatickej dohody v Paríži v roku 2015, ktorá by umožnila udržať globálne otepľovanie pod 2°C. Návrh uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu, pripomína záväzok EÚ a jej členských štátov zvýšiť príspevky do Zeleného klimatického fondu OSN na úroveň 100 miliárd USD ročne do roku 2020. (Čítať ďalej: Rozhovory o zmenách klímy: Cesta z Limy do Paríža 2015 )

 
 

Boj proti chudobe a nerovnostiam, ochrana ľudských práv a udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti by mali patriť medzi kľúčové ciele globálnej rozvojovej agendy po roku 2015. Uvádza to návrh uznesenia, ktoré bude predmetom poslaneckej rozpravy v pondelok popoludní a hlasovania v utorok. Poslanci sa tiež budú zaoberať problematikou detskej podvýživy v rozvojových krajinách v súvislosti s ktorou prijme Parlament po rozprave s Komisiou vo štvrtok samostatné uznesenie. (Čítať ďalej: Rozvojová agenda po roku 2015: Odstránenie chudoby a ochrana ľudských práv )

 
 
 
Odkaz : 20141118NEW79401
 
 
Kontakty
 
 
 • Ján JAKUBOV
 • Tlačový atašé
  COMM - PRESS
 • Telephone number(+32) 2 28 34476 (BXL)
 • Telephone number(+33) 3 881 73840 (STR)
 • Mobile number(+32) 498 98 35 90
 
 
 • Ivana JANIKOVA
 • Telephone number(+421) 259 429 695
 • Telephone number(+33) 3 881 74880 (STR)
 • Mobile number(+421) 918 708 590
 
 
   
Programy plenárnych schôdzí
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Pokračovanie schôdze a program práce
 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii
 
EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015
Správa:A8-0037/2014
Spravodajca: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
Správa:O-000082/2014 Európska komisia REGI
 
Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím
Správa:O-000081/2014 Európska komisia INTA
 
Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu
 
Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Rozpravy
 
 
Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 154)
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
*
BUDG
 
Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020
Správa:O-000077/2014 Európska komisia EMPL
Správa:O-000076/2014 Rada Európskej únie EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Slávnostná schôdza
 
 
Príhovor Jeho svätosti pápeža Františka
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park
Správa:A8-0030/2014 ***
Spravodajca: Heidi Hautala
JURI
 
Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005
Správa:A8-0034/2014 ***
Spravodajca: Pavel Svoboda
JURI
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Správa:A8-0043/2014
Spravodajca: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD
Správa:A8-0044/2014
Spravodajca: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby
 
EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015
Správa:A8-0037/2014
Spravodajca: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020
Správa:O-000077/2014 Európska komisia EMPL
Správa:O-000076/2014 Rada Európskej únie EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru
 
Boj proti násiliu voči ženám
Správa:O-000080/2014 Európska komisia FEMM
 
Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii
Správa:O-000079/2014 Európska komisia LIBE
Správa:O-000078/2014 Rada Európskej únie LIBE
 
Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku
Správa:O-000085/2014 Európska komisia
 
Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020
Správa:O-000075/2014 Európska komisia EMPL
 
Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní
Správa:O-000074/2014 Európska komisia EMPL
 
Hodnotenie záťažových testov bánk
 
Spoločná rozprava - Európska centrálna banka
Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie
Správa:A8-0028/2014 *
Spravodajca: Kay Swinburne
ECON
Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou
Správa:A8-0027/2014 *
Spravodajca: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Rozpravy
 
 
Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície
 
Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Udelenie Sacharovovej ceny
 
 
Sacharovova cena – 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou
Správa:A8-0027/2014 *
Spravodajca: Roberto Gualtieri
ECON
 
Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie
Správa:A8-0028/2014 *
Spravodajca: Kay Swinburne
ECON
 
Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Uznanie štátnej suverenity Palestíny
 
25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 
Výsledky stretnutia skupiny G20
 
Jednotný digitálny trh
 
Situácia oceliarskeho priemyslu v EÚ
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Rozpravy
 
 
Podvýživa detí v rozvojových krajinách
Správa:O-000083/2014 Európska komisia DEVE
 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 135 rokovacieho poriadku)
Zákony o rúhaní v Pakistane
Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
Irak: únosy a týranie žien
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii
 
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
Správa:O-000082/2014 Európska komisia REGI
 
Uznanie štátnej suverenity Palestíny
 
25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 
Jednotný digitálny trh
 
Podvýživa detí v rozvojových krajinách
Správa:O-000083/2014 Európska komisia DEVE
 
 
 
Správa navrhnutá počas zasadnutia
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/008 FI/STX Rauma, from Finland)
Odkazy: A8-0043/2014

Dátum:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, from France)
Odkazy: A8-0044/2014

Dátum:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG