Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodaj

06-03-2015 - 10:05
 

V stredu ráno budú poslanci spoločne s tromi komisármi a zástupcami lotyšského predsedníctva rokovať o hospodárskych prioritách EÚ. Očakáva sa, že v otázke hospodárskeho rastu podporia trojpilierový prístup Komisie založený na investíciách, štrukturálnych reformách a prorastovej fiškálnej konsolidácii. (Čítať ďalej: Debata o hospodárskych prioritách )

 
 

V stredu bude plénum hlasovať o nových limitoch pre poplatky, ktoré banky účtujú maloobchodníkom za uskutočňovanie platieb platobnými kartami. Deň predtým budú poslanci preberať túto problematiku s komisárom zodpovedným za finančné služby Jonathanom Hillom. Nové pravidlá už boli predmetom neformálnej dohody s Radou, ktorá padla v decembri minulého roku. Pre používateľov kariet by to malo znamenať nižšie poplatky za domáce i zahraničné transakcie. (Čítať ďalej: Hlasovanie o poplatkoch za platobné karty )

 
 

V stredu ráno od deviatej budú poslanci spoločne so zástupcami Komisie a Rady prerokovávať otázky energetickej únie. Tá bude aj predmetom európskeho summitu, ktorý sa uskutoční 19. a 20. marca v Bruseli. (Čítať ďalej: Energetická únia: Rokovanie o prioritách pred zasadnutím Európskej rady)

 
 
 
Odkaz : 20150302NEW28541
Aktualizované: ( 06-03-2015 - 11:34)
 
 
Kontakty
 
 
  • Ivana JANIKOVA
  • Telephone number(+421) 259 429 695
  • Telephone number(+33) 3 881 74880 (STR)
  • Mobile number(+421) 918 708 590
 
 
 
 
Programy plenárnych schôdzí
 
09-03-2015 -
17:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Pokračovanie schôdze a program práce
 
Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013
Správa:A8-0015/2015
Spravodajca: Marc Tarabella
FEMM
 
Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ
Správa:A8-0019/2015
Spravodajca: Morten Messerschmidt
ECON
 
Podmienky zamestnávania vrátane minimálnych mzdových taríf uplatniteľných v cestnej doprave
Správa:O-000019/2015 Európska komisia EMPL
 
Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov
Správa:O-000005/2015 Európska komisia TRAN
 
Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 
 
 
10-03-2015 -
09:00 - 11:20
Rozpravy
 
 
(prípadne) Hlasovanie o žiadostiach o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 
Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve
***II
Spravodajca: Jörg Leichtfried
TRAN
 
 
10-03-2015 -
11:30 - 12:00
HLASOVANIE
 
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem
Spravodajca: Jan Olbrycht
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit
Spravodajca: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar
Spravodajca: Iris Hoffmann
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)
Spravodajca: Andrej Plenković
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal
Spravodajca: Victor Negrescu
BUDG
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar
Spravodajca: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013
Správa:A8-0011/2015
Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá
 
 
10-03-2015 -
12:00 - 12:30
Slávnostná schôdza
 
 
Slávnostná schôdza – Jordánsko
 
 
10-03-2015 -
12:30 - 14:00
Pokračovanie hlasovania, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
 
10-03-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Európske dlhodobé investičné fondy
Správa:A8-0021/2015 ***I
Spravodajca: Alain Lamassoure
ECON
 
Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu
Správa:A8-0022/2015 ***I
Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III
Spravodajca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom
Správa:A8-0024/2015
Spravodajca: Georgi Pirinski
CONT
 
 
 
11-03-2015 -
09:00 - 12:50
PREDNOSTNÉ ROZPRAVY
 
 
Príprava zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marca)
 
Spoločná rozprava - Európsky semester 2015
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2015
Spravodajca: Dariusz Rosati
ECON
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015
Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto
EMPL
Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015
Správa:A8-0018/2015
Spravodajca: Ildikó Gáll-Pelcz
IMCO
 
 
11-03-2015 -
13:00 - 14:30
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Spoločné pravidlá na dovozy z určitých tretích krajín
Správa:A8-0014/2015 ***I
Spravodajca: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Dohoda o stabilizácii a pridružení s Čiernohorskou republikou
Správa:A8-0051/2014 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Colné kvóty Únie pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky
Správa:A8-0052/2014 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Únie
Správa:A8-0048/2014 ***I
Spravodajca: Andrzej Duda
JURI
 
Vytvorenie Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more
***
Spravodajca: Gabriel Mato
PECH
 
Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá
 
 
11-03-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politika Európskej únie v tejto oblasti
Správa:A8-0023/2015
Spravodajca: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament
Spravodajca: Elmar Brok
AFET
 
28. zasadnutie UNHRC
 
Memorandum o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu
 
Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014
 
Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014
 
Správa o pokroku Srbska za rok 2014
 
Európsky integračný proces Kosova
 
 
 
12-03-2015 -
10:00 - 11:00
Rozpravy
 
 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
 
12-03-2015 -
11:00 - 13:00
HLASOVANIE (alebo po skončení predchádzajúcich rozpráv), následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu
 
Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá
 
 
 
Správa navrhnutá počas zasadnutia
 
REPORT on the Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests – Fight against fraud
Odkazy: A8-0024/2015

Dátum:
26-02-2015
Georgi Pirinski
CONT