Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodaj

02-07-2015 - 20:34
 
Kontakty
 
  • Ján JAKUBOV
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 34476 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 73840 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 35 90
 
  • Sona MELLAK
  • COMM - MEDIA SERVICES
  • Telephone number(+421) 259 429 695
  • Telephone number(+33) 3 881 74880 (STR)
  • Mobile number(+421) 918 708 590
 
   
 

Zahájenie plenárneho zasadnutia: Spomienka na Srebrenicu

Plenárne zasadnutie Inštitúcie06-07-2015 - 20:22
Minúta ticha za obete masakru v Srebrenici.  

Európsky parlament si v pondelok minútou ticha pripomenul brutálny masaker 8.000 mužov a chlapcov v bosnianskom meste Srebrenica, ku ktorému došlo pred dvadsiatimi rokmi. (Čítať ďalej: Zahájenie plenárneho zasadnutia: Spomienka na Srebrenicu )

 

Rokovania o TTIP musia byť transparentné, tvrdí Bernd Lange

Plenárne zasadnutie Vonkajší/medzinárodný obchod06-07-2015 - 18:45
Pohľad zboku na Bernda Langeho hovoriaceho do mikrofónu  

Európsky parlament momentálne finalizuje svoje odporúčania k rokovaniam o obchodnej a investičnej dohode TTIP. Nový prepracovaný dokument bude predmetom utorkovej debaty a deň nato bude predložený na plenárne hlasovanie. To bolo v júni odložené kvôli vysokému počtu pozmeňujúcich návrhov. Teraz to však vyzerá, že by bolo možné dosiahnuť kompromis. O tom, čo je nové, sme sa porozprávali so spravodajcom a šéfom výboru pre medzinárodný obchod Berndom Lange (S&D, Nemecko). (Čítať ďalej: Rokovania o TTIP musia byť transparentné, tvrdí Bernd Lange )

 

Obehové hospodárstvo: Dajme veciam nový život!

Plenárne zasadnutie Hospodárske a menové záležitosti03-07-2015 - 13:31
graf o obehovom hospodárstve  

Každý Európan spotrebuje každoročne 14 ton materiálu a vyprodukuje 5 ton odpadu. Tieto alarmujúce čísla však môžeme zmeniť. Pokazené veci sa dajú opraviť a znovu použiť a materiály sa dnes dajú recyklovať, čím sa dá značne znížiť množstvo odpadu. V pondelok podvečer sa bude týmito otázkami zaoberať i parlamentné plénum. Na programe je debata o správe, ktorou Parlament vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózne plány na prechod k obehovému hospodárstvu. (Čítať ďalej: Obehové hospodárstvo: Dajme veciam nový život! )

 

Mali by byť budovy a verejné priestranstvá chránené autorskými právami?

Plenárne zasadnutie Justičná spolupráca02-07-2015 - 14:50
Paríž v noci ©BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Odfotografovať sa pred zaujímavou budovou a následne zavesiť fotku na Facebook je dnes veľmi banálna záležitosť. Vo viacerých krajinách totiž existuje tzv. "sloboda panorámy", vďaka ktorej si nemusíte klásť otázku či ste náhodou neporušili autorské práva architekta. No nie všade je tomu tak. Európsky parlament v súčasnosti zvažuje, či by táto sloboda nemal byť rozšírená na všetky členské štáty. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s dvomi poslancami, ktorí majú na túto vec odlišné názory. (Čítať ďalej: Mali by byť budovy a verejné priestranstvá chránené autorskými právami? )

 
 
Tlačové konferencie
 
Last minute session briefing 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Greens/EFA briefing 09:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ALDE briefing 09:40  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
S&D briefing 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Martin SCHULZ, President of the European Parliament, Laimdota STRAUJUMA, Prime Minister of the Republic of Latvia, and Jean-Claude JUNCKER, President of the European Commission on the review of the Latvian Presidency 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ECR briefing 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"What future for Ukraine?" 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Call for strong vote on TTIP with clear rejection of ISDS" 17:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Reda report: what future for copyright in Europe?" 17:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Copyright, freedom of panorama" 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Trade Yes, TTIP NO. Why we oppose to this Corporatist Stitch-up" 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Remembering Srebrenica" 11:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Martin SCHULZ, President of the European Parliament, Xavier BETTEL, Prime Minister of Luxembourg, and Jean-Claude JUNCKER, President of the European Commission on the programme of activities of the Luxembourgish Presidency 12:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Long-term shareholder engagement" 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
After the vote on EP recommendations to negotiators of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"A reinforced STOP TTIP campaign" 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Copyright 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Resource efficiency: moving towards a circular economy" 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Radioactive contamination following a nuclear accident" 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Programy plenárnych schôdzí
 
06-07-2015 -
17:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Pokračovanie schôdze a program práce
 
Spomienka na Srebrenicu
 
Vytváranie únie kapitálových trhov
Správa:O-000075/2015 Európska komisia ECON
 
Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo
Správa:A8-0215/2015
Spravodajca: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka
Správa:A8-0187/2015
Spravodajca: James Nicholson
AGRI
 
Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 
Krátka prezentácia týchto správ:
Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ mimo EÚ
Správa:A8-0182/2015
Spravodajca: Jan Zahradil
INTA
Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007
Správa:A8-0170/2015
Spravodajca: Nuno Melo
AGRI
Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe
Správa:A8-0183/2015
Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
 
 
07-07-2015 -
08:30 - 12:50
Rozpravy
 
 
Hodnotenie lotyšského predsedníctva
 
Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
Správa:A8-0175/2015
Spravodajca: Bernd Lange
INTA
 
 
07-07-2015 -
13:00 - 14:30
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen
Správa:A8-0198/2015
Spravodajca: Igor Šoltes
CONT
 
Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu
Správa:A8-0203/2015 ***I
Spravodajca: Jiří Maštálka
JURI
 
Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel
Správa:A8-0202/2015 ***I
Spravodajca: Jiří Maštálka
JURI
 
Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany
Správa:A8-0195/2015 ***
Spravodajca: João Ferreira
PECH
 
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014
Správa:A8-0219/2015
Spravodajca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko
Správa:A8-0220/2015
Spravodajca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku
Správa:A8-0211/2015
Spravodajca: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe
Správa:A8-0183/2015
Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)
Správa:A8-0221/2015
Spravodajca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky
Správa:A8-0212/2015
Spravodajca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka
Správa:A8-0187/2015
Spravodajca: James Nicholson
AGRI
 
Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ mimo EÚ
Správa:A8-0182/2015
Spravodajca: Jan Zahradil
INTA
 
Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007
Správa:A8-0170/2015
Spravodajca: Nuno Melo
AGRI
 
 
07-07-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a súčasná situácia v Grécku
 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
Správa:A8-0158/2015 ***I
Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov
Správa:A8-0029/2015 ***I
Spravodajca: Ivo Belet
ENVI
 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg
Správa:A8-0217/2015
Spravodajca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Európsky program v oblasti bezpečnosti
Správa:O-000065/2015 Európska komisia LIBE
Správa:O-000064/2015 Rada Európskej únie LIBE
 
Spoločná rozprava - Politiky zamestnanosti
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
Správa:A8-0205/2015 *
Spravodajca: Laura Agea
EMPL
Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest
Správa:A8-0204/2015
Spravodajca: Jean Lambert
EMPL
 
Spoločná rozprava - Financovanie rozvoja
Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015)
Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách
Správa:A8-0184/2015
Spravodajca: Elly Schlein
DEVE
 
 
 
08-07-2015 -
08:30 - 12:20
PREDNOSTNÉ ROZPRAVY
 
 
Program činnosti luxemburského predsedníctva
 
Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016
 
 
08-07-2015 -
12:30 - 14:30
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
Správa:A8-0175/2015
Spravodajca: Bernd Lange
INTA
 
Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska)
Správa:A8-0188/2015 ***
Spravodajca: Ivo Vajgl
AFET
 
Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska)
Správa:A8-0189/2015 ***
Spravodajca: David McAllister
AFET
 
Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody
Správa:A8-0179/2015 ***
Spravodajca: Jerzy Buzek
ITRE
 
Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020
Správa:A8-0180/2015 ***
Spravodajca: Jerzy Buzek
ITRE
 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
Správa:A8-0158/2015 ***I
Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov
Správa:A8-0029/2015 ***I
Spravodajca: Ivo Belet
ENVI
 
Námorníci
Správa:A8-0127/2015 ***I
Spravodajca: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER
Správa:A8-0181/2015 ***
Spravodajca: Jerzy Buzek
ITRE
 
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
Správa:A8-0205/2015 *
Spravodajca: Laura Agea
EMPL
 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom
Správa:A8-0210/2015
Spravodajca: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg
Správa:A8-0217/2015
Spravodajca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo
Správa:A8-0215/2015
Spravodajca: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest
Správa:A8-0204/2015
Spravodajca: Jean Lambert
EMPL
 
Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách
Správa:A8-0184/2015
Spravodajca: Elly Schlein
DEVE
 
 
08-07-2015 -
15:00 - 23:00
Rozpravy
 
 
Nedávne teroristické útoky
 
Podpora EÚ pre Tunisko
 
Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou
 
Situácia v Jemene
 
Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014
 
Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe
 
Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu
Správa:A8-0193/2015
Spravodajca: Vincent Peillon
AFET
 
Revízia európskej susedskej politiky
Správa:A8-0194/2015
Spravodajca: Eduard Kukan
AFET
 
 
 
09-07-2015 -
08:30 - 11:50
Rozpravy
 
 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou
Správa:A8-0176/2015 *
Spravodajca: Esther Herranz García
ENVI
 
Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv
Správa:A8-0209/2015
Spravodajca: Julia Reda
JURI
 
Stručná prezentácia týchto správ:
Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED)
Správa:A8-0177/2015
Spravodajca: Andrzej Grzyb
AFET
Ľudské práva a technológie v tretích krajinách
Správa:A8-0178/2015
Spravodajca: Marietje Schaake
AFET
 
 
09-07-2015 -
12:00 - 14:00
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 
 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou
Správa:A8-0176/2015 *
Spravodajca: Esther Herranz García
ENVI
 
Vytváranie únie kapitálových trhov
Správa:O-000075/2015 Európska komisia ECON
 
Európsky program v oblasti bezpečnosti
Správa:O-000065/2015 Európska komisia LIBE
Správa:O-000064/2015 Rada Európskej únie LIBE
 
Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016
 
Situácia v Jemene
 
Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu
Správa:A8-0193/2015
Spravodajca: Vincent Peillon
AFET
 
Revízia európskej susedskej politiky
Správa:A8-0194/2015
Spravodajca: Eduard Kukan
AFET
 
Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv
Správa:A8-0209/2015
Spravodajca: Julia Reda
JURI
 
Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED)
Správa:A8-0177/2015
Spravodajca: Andrzej Grzyb
AFET
 
Ľudské práva a technológie v tretích krajinách
Správa:A8-0178/2015
Spravodajca: Marietje Schaake
AFET
 
Situácia v Burundi
 
 
09-07-2015 -
15:00 - 16:00
Rozpravy
 
 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch
Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu
Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba
Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne
 
 
09-07-2015 -
16:00 - 17:00
Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)
 
 
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
 
 
 
Správa navrhnutá počas zasadnutia
 
 
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku)
Odkazy: A8-0211/2015

Dátum:
25-06-2015
Siegfried Mureşan
BUDG
 
SPRÁVA o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016
Odkazy: A8-0217/2015

Dátum:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG
 
 
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy
Odkazy: A8-0181/2015

Dátum:
04-06-2015
Jerzy Buzek
ITRE
 
ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov
Odkazy: A8-0188/2015

Dátum:
16-06-2015
Ivo Vajgl
AFET
 
ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
Odkazy: A8-0189/2015

Dátum:
16-06-2015
David McAllister
AFET
 
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)
Odkazy: A8-0210/2015

Dátum:
25-06-2015
Petri Sarvamaa
BUDG
 
SPRÁVA o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016
Odkazy: A8-0217/2015

Dátum:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG