Tlačové stredisko 

       
 

Media accreditation 

Novinári, fotografi a audiovizuálne tímy musia požiadať o akreditáciu médií a/alebo osobitné povolenie na nahrávanie, aby mohli vstúpiť do priestorov Parlamentu a pracovať v nich

Často kladené otázky 

Ako pracujú poslanci EP, koľko zarábajú a aké majú výdavky? Odpovede na tieto a ďalšie často kladené otázky o práci a prevádzkových nákladoch Parlamentu sú uvedené v tejto časti FAQ

Kontaktujte nás 

Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu má tím tlačových hovorcov, ktorých prácou je pomáhať novinárom a poskytovať im informácie o práci a rozhodnutiach vo výboroch a na plenárnej schôdzi