Zdieľať túto stránku: 

Náklady na používanie mobilných telefónov, smartfónov a tabletov pri cestovaní v rámci EÚ od 1. júla tohto roka výrazne klesnú. Parlament dnes (10.05.) schválil nové pravidlá dohodnuté medzi europoslanci a vládami členských štátov, ktoré umožnia klientom zakúpiť si roamingové služby od iného operátora, než je ich domovský poskytovateľ. Trh so službami v oblasti mobilnej komunikácie by sa zároveň mal otvoriť novým operátorom s cieľom posilniť konkurenciu a znížiť ceny.

Parlamentom schválené pravidlá vstúpia do platnosti 1. júla 2012. Nahradia tak nariadenie z roku 2007, ktorého platnosť vyprší 30. júna tohto roku.


"Používanie zariadení mobilnej komunikácie v zahraničí je naďalej drahé. Počas letných prázdnin budú mať naši občania možnosť využiť výhodnejšie tarify. Parlamentu sa podarilo presadiť nižšie ceny za roamingové hovory a dátový roaming. Navyše, od júla 2014 si budú môcť zákazníci vybrať iného poskytovateľa roamingových služieb, než je ich národný operátor. Nové pravidla tiež napomôžu otvoreniu trhu pre nových záujemcov [o poskytovanie služieb mobilnej komunikácie], a tak zvýšia konkurenciu," uviedla parlamentná spravodajkyňa návrhu, poslankyňa Angelika Niebler (EPP, DE) počas stredajšej rozpravy.


Za návrh dohody hlasovalo 578 poslancov, 10 poslancov hlasovalo proti a 10 sa hlasovania zdržalo.


Nové roamingové cenové stropy


Na naliehanie poslancov bude horná hranica cien dátových služieb stanovená od 1. júla 2012 na 70 centov za megabyte. Následne bude znižovaná po etapách - v roku 2013 na 45 centov a od 1. júla 2014 na 20 centov (viď tabuľku pod správou). V súčasnosti neexistujú limity na ceny, ktoré si môžu operátori účtovať za poskytovanie dátových služieb.


Nové maloobchodné cenové stropy pri hlasových volaniach znížia náklady odchádzajúceho hovoru od 1. júla 2012 na 29 centov za minútu a od 1. Júla 2014 na 19 centov. Aktuálna maximálna cena odchádzajúceho hovoru je 35 centov za minútu. Cenový strop pre prichádzajúce hovory bude stanovený od 1. júla 2012 na 8 centov za minútu, od 1. júla 2014 klesne na 5 centov.


Lacnejšie bude aj zasielanie textových  (tzv. sms) správ. Maximálna cena za správu by sa od 1. júla tohto roku mala znížiť z aktuálnych 11 centov na 9 centov a od 1. júla 2014 by mala klesnúť na 6 centov za správu.


Zabránenie "faktúrovým šokom"


Upozornenia zabraňujúce "faktúrovým šokom" bude rozšírené aj na osoby, ktoré vycestujú mimo EÚ. Od 1. júla 2012 tak budú občania automaticky informovaní, ak sa poplatky za nimi využité roamingové služby priblížia v danom mesiaci k sume 50 eur bez DPH. Služba bude poskytovaná za predpokladu, že s ňou bude zahraničná sieť kompatibilná.


Posilnenie konkurencie na trhu s roamingom


Nová dohoda tiež po prvý krát navrhuje opatrenia na posilnenie konkurencie.


Od 1. júla 2014 si zákazníci budú môcť zakúpiť zvlášť vnútroštátne a roamingové služby od dvoch rôznych operátorov a zároveň si ponechať jedno telefónne číslo. Zmena poskytovateľov bude bezplatná a operátor v ich domovskej krajine ich bude povinný o tomto práve informovať.


Navyše, od 1. júla 2012 budú mať prevádzkovatelia mobilných virtuálnych sietí, teda tí operátori, ktorí nedisponujú vlastnými sieťami, prístup k sieťam iných poskytovateľov za veľkoobchodné ceny za účelom poskytovania roamingových služieb. Poslanci veria, že táto zmena priláka viac operátorov na roamingový trh a posilní tak konkurenciu.


Ďalší postup


Nové pravidlá budú schválené Radou EÚ (ministri členských štátov) v júni a budú priamo záväzné pre členské štáty od 1. júla 2012. Európska komisia zhodnotí fungovanie nových pravidiel do 30. júna 2016.
Maloobchodné stropy (pre zákazníkov) bez DPHDnes

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za megabyte)

-

70 centov

45 centov

20 centov

Odchádzajúce hovory (za minútu)

35 centov

29 centov

24 centov

19 centov

Prichádzajúce hovory (za minútu)

11 centov

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (za SMS)

11 centov

9 centov

8 centov

6 centov


Veľkoobchodné stropy (medzi operátormi) bez DPHDnes

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za megabyte)

50 centov

25 centov

15 centov

5 centov


Hovor (za minútu)

18 centov

14 centov

10 centov

5 centov


SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

2 centy

2 centyPostup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ legislatívy: Nariadenie