Zdieľať túto stránku: 

Darcovstvo tkanív a buniek by malo byť dobrovoľné, bezplatné a - vo väčšine prípadov - anonymné, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Napriek tomu, že zdravotná starostlivosť zostáva prevažne v národnej kompetencii, podľa poslancov by členské štáty mali lepšie spolupracovať v oblasti cezhraničného darcovstva. Parlament tiež poukázal na možné prínosy využívania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

V uznesení pripravenom poslankyňou Marinou Yannakoudakis (ECR, UK) a schválenom pomerom hlasov 551 (za): 14 (proti): 81 (zdržalo se) Parlament vyzval všetky členské štáty EÚ, aby zakázali udeľovanie finančných stimulov za darcovstvo a zároveň jasne stanovili, za akých podmienok je udelenie finančnej odmeny prípustné. Malo by ísť napríklad o preplatenie cestovných nákladov či stratu na zárobku. Len menšina členských štátov má v súčasnosti vypracované zásady pre vyplácanie náhrad alebo odmien. Poslanci tiež vyzvali Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by zaručil uplatňovanie zásady bezplatného darcovstva.


Uznesenie vyzdvihuje úlohu dvojstranných dohôd pri podpore krajín, v ktorých je nedostatok tkanív a buniek alebo v ktorých nie sú k dispozícii vhodní darcovia. Ponuka darcov pre občanov EÚ by sa podľa poslancov mohla zlepšiť, ak členské štáty posilnia svoju spoluprácu s Európskym registrom orgánov, tkanív a buniek (Eurocet).


Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad vznikom čierneho trhu s pohlavnými bunkami a vyzvali členské štáty na spoločný postup v snahe zamedziť súvisiacim etickým a zdravotným rizikám.


Pupočníková krv a kmeňové bunky


Uznesenie tiež poukazuje na možné prínosy využitia kmeňových buniek v medicíne. "Kostná dreň a transplantácia kmeňových buniek sú často jedinou nádejou pre ľudí s leukémiou alebo inými krvnými ochoreniami. V multietnických oblastiach, akou je aj môj londýnsky volebný obvod, pacienti často hľadajú darcov v zahraničí. Práve tu môžeme využiť pridanú hodnotu Európskej únie, záchranou životov prostredníctvom zdieľania registrov darcov naprieč EÚ," uviedla poslankyňa Yannakoudakis.


Podľa poslancov by mali verejné a súkromné banky s pupočníkovou krvou a kmeňovými bunkami posilniť svoju spoluprácu a členské štáty by mali prijať regulačný rámec, ktorý podporí zvýšenú dostupnosť kmeňových buniek a zaistí, aby pôsobenie bánk bolo bezpečné a transparentné.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie