Zdieľať túto stránku: 

Nové pravidlá pre časy letov a služby pilotov by mali zvýšiť bezpečnosť v EÚ.  

Európska komisia by mala teraz schváliť nové pravidlá týkajúce sa maximálnej doby letu pre pilotov a posádky lietadiel. EP v stredajšom hlasovaní v pléne zamietol návrh uznesenia, ktorý Komisiu vyzýval k stiahnutiu nových pravidiel.


"Faktom zostáva, že každý národný bezpečnostný regulátor tieto opatrenia podporil", uviedol v rozprave pred hlasovaním predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch Brian Simpson (S&D, UK).


Za uznesenie hlasovalo 218 poslancov, 387 bolo proti a 66 sa zdržalo hlasovania. Na to, aby uznesenie prešlo, bola potrebná absolútna väčšina hlasov.


Hlasovanie EP znamená, že Parlament nie je proti Komisou navrhovaným opatreniam, týkajúcim sa obmedzenia času letu. Ich cieľom je posilniť bezpečnosť zaistením zodpovedajúcej bdelosti posádok počas letovej prevádzky.


Komisia chce zlepšiť existujúce obmedzenia času letovej prevádzky okrem iného obmedzením nočnej letovej služby na 11 hodín, predĺžením obmedzenia celkového času letu v období 12 mesiacov a predĺžením času odpočinku čeliť celkovej únave po dlhých letoch a v prípade prerušovaných letových rozvrhov.


Pohotovostný režim by v prípade kombinovaného pohotovostného režimu na letisku a následnej letovej služby nemal presiahnuť 16 hodín.


Nové pravidlá boli prijaté v rámci "komitologického" postupu, ktorý Parlamentu umožňuje návrh vykonávacích opatrení zamietnuť, ale nie pozmeniť.V rámci "komitologického" postupu môže Parlament návrh vykonávacích opatrení zamietnuť, nie však pozmeniť.