Zdieľať túto stránku: 

Poslanci žiadajú väčšiu vynútiteľnosť práv cestujúcich ©BELGA/LANDOV/B.DUKE 

Väčšia pravdepodobnosť odškodnenia cestujúcich, ktorých let má meškanie a ktorí uviazli na letisku, a jasnejšie pravidlá vybavovania sťažností klientov. Aj to by mala priniesť nová legislatíva, ktorú v stredu v prvom čítaní schválil Európsky parlament.

"Práva cestujúcich v leteckej doprave sa týkajú prakticky všetkých občanov Európskej únie. Je to príbeh Dávida s Goliášom, nakoľko iba 2% cestujúcich sa po podaní sťažnosti dočkajú kompenzácie. Verím, že text, ktorý sme dnes schválili, prináša rozumnú rovnováhu medzi záujmami leteckých spoločností a právami cestujúcich. Na jednej strane sme posilnili ochranu spotrebiteľa, na druhej strane sme zachovali flexibilitu, ktorú toto odvetvie potrebuje," uviedol spravodajca Georges Bach (EPP, LU).


Poslanci jeho správu schválili pomerom hlasov 580 (za): 41 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania).


Podľa navrhovaných pravidiel by mali letecké spoločnosti vyčleniť na každom nimi využívanom letisku kontaktnú osobu, ktorá bude cestujúcich informovať o ich právach a postupoch podávania sťažností, poskytovať im pomoc, napríklad v súvislosti s presmerovaním ich letu, a vyplácať náhrady. Mala by tiež prijímať sťažnosti klientov, a to aj v súvislosti so stratenou alebo poškodenou batožinou.


Zmena letového poriadku

 

V prípade meškania letu by mal letecký dopravca povinnosť informovať klienta do 30 minút po pôvodne plánovanom čase odletu o tom, či mu zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb.


Cestujúcim s obojsmernou letenkou by nemal byť odmietnutý nástup na spiatočnú cestu ani v prípade, že nevyužijú cestu tam.


Batožina

 

Cestujúci by mali byť informovaní o maximálnej povolenej prepravovanej batožine už na začiatku rezervačného procesu. Zároveň by im malo byť umožnené zobrať si na palubu lietadla nad rámec povolenej príručnej batožiny a bez akéhokoľvek doplatku kabát, kabelku a jednu štandardizovanú tašku s nákupmi z letiska.


Sťažnosti


Pokiaľ by letecká spoločnosť nezareagovala na sťažnosť v rámci dvoch mesiacov od momentu jej podania, bolo by to považované za uznanie nároku cestujúceho. Ak by sa dopravca odvolal na mimoriadne okolnosti, pri ktorých letecké spoločnosti nie sú povinné uhradiť kompenzáciu, cestujúcemu by musel poskytnúť podrobné písomné vysvetlenie. Navrhované pravidlá obsahujú úplný zoznam takýchto okolností, medzi ktoré patrí napríklad poškodenie lietadla spôsobené nárazom vtákov, politické nepokoje alebo nepredvídateľné pracovné spory na strane leteckého prepravcu alebo poskytovateľov súvisiacich služieb.


V prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, akou bolo napríklad rozšírenie oblaku sopečného popola nad Európou v roku 2010, by bola zodpovednosť dopravcov platiť za ubytovanie cestujúcich obmedzená na päť dní.

 

Úpadky

 

Parlament v rámci navrhovaných pravidiel presadzuje požiadavku na vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia, ktorý by umožnil repatriáciu cestujúcich v prípade úpadku leteckej spoločnosti.


Lepšia vynútiteľnosť


Vnútroštátne orgány by mali disponovať dostatočnými právomocami na účinné ukladanie sankcií leteckým spoločnostiam, ktoré porušia práva cestujúcich. Zároveň by mali posudzovať, do akej miery pomáhajú cestujúcim v prípade meškania alebo zrušenia letov.


Ďalší postup


Výsledkom stredajšieho hlasovania je pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Na základe pravidiel riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovanie Parlamentu a Rady), môže Rada EÚ (v zložení ministrov dopravy členských štátov) akceptovať parlamentné pozmeňovacie návrhy alebo prijať vlastnú pozíciu. V prípade, že Parlament aj Rada prijmú odlišné pozície, obe inštitúcie začnú vyjednávať s cieľom dohodnúť sa na kompromisnom znení novej legislatívy.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie