Zdieľať túto stránku: 

Elektronické cigarety bude možné ponúkať ako liečivá, aj ako tabakové výrobky ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Parlament v stredu schválil legislatívny návrh reformy tabakovej smernice EÚ, ktorá by mala znížiť príťažlivosť tabakových výrobkov pre mladých. Nové pravidlá, na ktorých znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami zdravotníctva členských štátov, by mala zaviesť zdravotné varovania vo forme obrazu a textu pokrývajúce 65% vonkajšej plochy balíka. Elektronické cigarety by mali byť regulované buď ako liečivá, pokiaľ budú ponúkané ako odvykacie pomôcky, alebo ako tabakové výrobky.

"Táto smernica je vyvrcholením rokov práce zoči-voči intenzívnemu lobovaniu tabakového priemyslu. Nové opatrenia sú veľkým krokom vpred v súvislosti s kontrolou tabaku. Pomôžu nám zabrániť tomu, aby bola naverbovaná ďalšia generácia fajčiarov. Vieme, že sú to deti, nie dospelí, kto začína fajčiť: drvivá väčšina fajčiarov začne pred ich osemnástimi narodeninami," uviedla spravodajkyňa návrhu Linda McAvan (S&D, UK).


Obojstranné zdravotné varovania na 2/3 povrchu balíka

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy musia zdravotné varovania pokrývať aspoň 30% predného a 40% zadného povrchu balíka. Parlamentom schválený návrh novej právnej úpravy by zvýšil plochu vyhradenú zdravotným varovaniam na 65% na prednej aj zadnej strane balenia. Nešlo by už len o textové varovania, ako je to v súčasnosti vo väčšine členských štátov, ale o povinnú kombináciu obrazu a textu.


Balenia, ktoré obsahujú menej ako 20 cigariet, a teda sú lacnejšie a deťom dostupnejšie, by mali byť zakázané na celom území EÚ. Dnes sú takého balenia dostupné už iba v hŕstke členských štátov.


Elektronické cigarety

Elektronické cigarety by nazáklade návrhu poslancov mali byť regulované ako liečivá, pokiaľ ich výrobca ponúka ako pomôcku na odvykanie od fajčenia. V opačnom prípade budú považované za tabakové výrobky s maximálnou povolenou koncentráciou nikotínu 20 mg/ml.


Vymeniteľné náplne elektronických cigariet by mali byť zatiaľ povolené. E-cigarety by mali byť navrhnuté tak, aby neohrozovali deti, mali by obsahovať zdravotné varovania a podliehať rovnakým obmedzeniam z hľadiska reklamy, ako tabakové výrobky.


Zoznam prísad a zákaz príchutí

Parlamentom schválený text zakazuje aromatizované cigarety a ochutený tabak určený na vlastnoručné balenie cigariet, ktoré by prostredníctvom charakteristickej príchute zatraktívnil tieto produkty pre mladých. Mentolové cigarety by mali byť zakázané od roku 2020. Vodné fajky by mohli naďalej využívať ochutený tabak.


Európska komisia by mala vypracovať takzvaný prioritný zoznam povolených prídavných látok pre cigarety a tabak na balenie cigariet. Prísady, ktoré sú nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, napríklad cukor, budú povolené. Naopak, obzvlášť zdraviu škodlivé prísady budú zakázané a regulačné orgány by mali získať právomoc vyžadovať od tabakového priemyslu vypracovanie dodatočných štúdií o škodlivosti prioritných látok.


Ročne 700.000 úmrtí v rámci EÚ

Dvanásť rokov po vstupe aktuálnej smernice do platnosti zostáva fajčenie hlavnou preventabilnou príčinou úmrtia v EÚ, ktoré si ročne vyžiada približne 700.000 životov. V priebehu tohto obdobia pomohli opatrenia zamerané na odrádzanie ľudí od fajčenia znížiť podiel fajčiarov v EÚ zo 40% v EÚ15 v roku 2002 na 28% v EÚ27 v roku 2012.


Ďalší postup

Parlamentom schváleným textom sa bude Rada ministrov EÚ zaoberať 14. marca. Členské štáty budú mať na transpozíciu nových pravidiel dva roky po vstupe revidovanej smernice do platnosti.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica