Zdieľať túto stránku: 

ean-Claude Juncker bude prvým demokraticky zvoleným predsedom Európskej komisie ©EP 

V tajnom hlasovaní 15. júla zvolil Európsky parlament 422 hlasmi Jean-Clauda Junckera za predsedu Európskej komisie, ktorá sa svojej funkcie ujme 1. novembra 2014 a zaháji tak 5-ročné funkčné obdobie. Minimálny počet hlasov potrebných na zvolenie bol 376.

 

Po prvý krát v histórii EÚ Európsky parlament zvolil - nie len schválil - nového predsedu Európskej komisie na základe návrhu Európskej rady, podľa pravidiel stanovených v Lisabonskej zmluve z decembra 2009.


Za Junckera hlasovalo 422 poslancov, 250 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. Celkom bolo odovzdaných 729 hlasov, z ktorých bolo 10 neplatných.


Kandidát európskych občanov a vlád

 

Ako hlavný kandidát frakcie, ktorá získala najviac hlasov v európskych voľbách 22. až 25. mája, bol bývalý luxemburský premiér navrhnutý ako kandidát na post predsedu Európskej komisie na základe formálneho hlasovania Európskej rady 27. júna. Za Jean-Clauda Junckera (EĽS) hlasovalo 26 hláv štátov alebo vlád, dvaja boli proti.  


Ďalší postup

 

Zvolený predseda Európskej komisie teraz pošle lídrom členských štátov oficiálne listy, v ktorých ich vyzve, aby navrhli svojich kandidátov na členov Komisie.