Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament schválil dohodu CETA pomerom hlasov 408 (za): 254 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania). 

Európsky parlament v stredu schválil Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou, známu tiež pod skratkou CETA. Dohoda, ktorej cieľom je zintenzívniť obchodnú výmenu tovarov a služieb a zvýšiť investičné toky naprieč Atlantikom, by sa mohla predbežne uplatňovať už od apríla 2017.

„Schválením dohody CETA sme si vybrali otvorenosť a rast a vysoké štandardy namiesto protekcionizmu a stagnácie. Kanada je krajinou, s ktorou máme spoločné hodnoty, a spojencom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Spolu môžeme budovať mosty namiesto múrov, s cieľom zabezpečiť prosperitu našim občanom. CETA bude majákom budúcich obchodných dohôd na celom svete,‟ uviedol spravodajca dohody, poslanec Artis Pabriks (EPP, LV).


Poslanci dohodu schválili pomerom hlasov 408 (za): 254 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania).


Zintenzívnenie obchodnej výmeny


CETA odstráni clá na väčšinu obchodovaných tovarov a služieb a zabezpečí vzájomné uznanie certifikácií širokej škály produktov. Kanada zároveň otvorí federálny a miestne trhy verejného obstarávania podnikom z EÚ. Verejné súťaže v Únii sú kanadským firmám prístupné už v súčasnosti.


Európski poskytovatelia služieb v rôznych oblastiach, od námornej prepravy cez telekomunikácie a inžinierske služby až po služby v oblasti životného prostredia a účtovníctva, získajú vďaka obchodnej dohode ľahší prístup na kanadský trh.


Ochrana poľnohospodárstva a sociálnych štandardov EÚ


Zástupcovia Únie v rámci rokovaní o konečnom znení dohody zabezpečili na kanadskom trhu ochranu pre vyše stoštyridsať európskych zemepisných označení, teda Úniou chránených potravinových a nápojových produktov. Súčasťou dohody sú aj doložky o udržateľnom rozvoji, ktoré zabezpečia dodržiavanie štandardov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej ochrany a do budúcnosti zabránia ich oslabovaniu.


EÚ a Kanada v preambule dohody aj v pripojenom spoločnom vyhlásení potvrdili, že jej ustanovenia neobmedzia právo jednotlivých krajín regulovať vnútroštátne záležitosti vo verejnom záujme. Cieľom tohto kroku je rozptýliť obavy časti verejnosti, že dohoda dáva neúmernú moc nadnárodným spoločnostiam a znemožní krajinám prijímať legislatívu na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.


Výnimky


CETA neodstráni colné prekážky v oblasti verejných, audiovizuálnych a dopravných služieb. Liberalizácia vzájomného obchodu sa tiež nedotkne niektorých poľnohospodárskych produktov, medzi ktoré patrí hydina, mliečne výrobky a vajcia.


Transparentnejšia investičná ochrana


Po tlaku poslancov došlo k nahradeniu kontroverzného mechanizmu urovnávania sporov medzi súkromnými investormi a štátom (ISDS) systémom investičných súdov (ICS). Štáty by tak mali mať väčšiu kontrolu nad výberom arbitrov, posilniť by sa tiež mala transparentnosť celého procesu.


Dohoda o  strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou


Poslanci tiež udelili súhlas s uzavretím Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (SPA), ktorá by mala zintenzívniť vzájomnú bilaterálnu spoluprácu v neobchodných veciach, napríklad v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, podpory udržateľného rozvoja, výskumu a kultúry. Plénum schválilo dohodu SPA pomerom hlasov 506 (za): 142 (proti): 43 (zdržalo sa hlasovania).


Ďalší postup


CETA by sa mohla stať predbežne účinnou v prvý deň mesiaca nasledujúcom po dni, kedy sa obe strany navzájom informujú o ukončení všetkých vnútorných postupov potrebných na predbežné vykonávanie dohody. Poslanci očakávajú, že sa tak stane najskôr 1. apríla 2017. Nakoľko podľa Komisie ide o takzvanú zmiešanú dohodu, ratifikovať ju musia aj členské štáty EÚ, teda národné a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty.


Videozáznamy vystúpení spravodajcov uznesení a stanovísk výborov a komisárky

 


Videozáznamy vystúpení zástupcov politických skupínSúvislosti


Rokovania o dohode CETA odštartovali v máji 2009, ukončené boli v septembri 2014. Predstavitelia EÚ a Kanady podpísali dohodu dňa 30. októbra 2016.


V roku 2015 dosiahla hodnota tovarov dovezených z Kanady do EÚ 28,3 miliárd eur. Vývoz tovarov z Únie do Kanady dosiahol v tom istom roku hodnotu 35,2 miliárd eur. Objem obchodnej výmeny by v momente plnej implementácie dohody mohol narásť o viac ako 20%.Postup: Súhlas (2x)

Twitter: #CETA


Táto obchodná dohoda je založená na najlepších postupoch na oboch stranách Atlantiku.

Spravodajca CETA, poslanec Artis Pabriks (EPP, LV) 
Zdieľať tento citát: 

20 %  ; Percento, o ktoré by mala narásť obchodná výmena medzi EÚ a Kanadou v momente plnej implementácie dohody CETA.

Zdieľať tento citát: 
Fakt 
  • Zástupcovia Únie v rámci rokovaní o konečnom znení dohody zabezpečili na kanadskom trhu ochranu vyše stoštyridsiatich európskych zemepisných označení, teda Úniou chránených potravinových a nápojových produktov.