Zdieľať túto stránku: 

  • zníženie počtu poslaneckých mandátov po brexite zo 751 na 705
  • zmrazenie 46 zo 73 britských kresiel pre prípad rozšírenia EÚ
  • rozdelenie zvyšných 27 britských kresiel medzi 14 členských štátov
Poslanci schválili návrh na prerozdelenie kresiel po brexite a po voľbách v roku 2019. 

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705, Slovensko však získa jeden mandát naviac. Uvoľnené kreslá by sa obsadili pri prípadnom rozširovaní EÚ.

Navrhované prerozdelenie poslaneckých mandátov, ktoré v stredu schválil Európsky parlament pomerom hlasov 431 (za): 182 (proti): 61 (zdržalo sa hlasovania), by okrem zníženia počtu poslancov zo 751 na 705 dočasne zmrazilo 46 zo 73 v súčasnosti britských kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Tie by mohli byť neskôr pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ.

 

Zvyšných 27 britských kresiel by sa podľa poslancov malo prerozdeliť medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného prerozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené. K prerozdeleniu kresiel by sa však malo pristúpiť iba za predpokladu, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, zdôraznili poslanci dodávajúc, že pokiaľ k brexitu nedôjde, v platnosti zostane aktuálne rozdelenie mandátov.

 

EP nevyzval na vytvorenie celoeurópskej kandidátnej listiny

 

Parlament nepodporil výzvu Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) na zriadenie nadnárodného volebného obvodu a celoúniovej kandidátnej listiny a zmienky o nich z konečného textu vymazal.

 

Vyhlásenia spravodajcov

 

Spravodajkyňa Danuta Hübner (EPP, PL) uviedla: „V čase, keď je demokracia ako systém spochybňovaná, je našou povinnosťou obnoviť zanietenie občanov pre demokraciu. Dúfam, že schválením spravodlivého a na objektívnych zásadách založeného prerozdelenia kresiel v Európskom parlamente, ktoré rešpektuje Zmluvy EÚ, urobíme krok správnym smerom.‟  

 

Spravodajca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) uviedol: „Toto hlasovanie je dôležitým krokom pre európsku demokraciu. Nové rozdelenie kresiel znamená, že znížime celkový počet poslancov zo 751 na 705, pričom žiaden členský štát nestratí jediné kreslo. Medzi v súčasnosti nedostatočne zastúpené krajiny sa rozdelí 27 zo 73 britských mandátov, ktoré sa uvoľnia po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Európsky parlament tak bude spravodlivejšie odrážať občanov, ktorých zastupuje.‟

 

Ďalší postup

 

Legislatívnou iniciatívou Európskeho parlamentu sa bude zaoberať Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ. Ich rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté jednomyseľne, sa potom vráti na stôl poslancom, ktorí ho môžu schváliť alebo zamietnuť.

 

Zloženie Európskeho parlamentu v rokoch 2019-2024 je jednou z tém, ktorou by sa mali lídri členských štátov EÚ zaoberať už počas neformálneho samitu dňa 23. februára 2018.

 

Súvislosti

 

Podľa čl. 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii nesmie byť počet poslancov Európskeho parlamentu, vrátane jeho predsedu, vyšší ako 751. Ustanovuje tiež zostupne proporčné zastúpenie s minimálnym počtom 6 mandátov a maximálnym počtom 96 kresiel pre akýkoľvek členský štát.

 

Zostupná proporcionalita znamená, že menší štát nesmie mať viac kresiel ako väčší štát, zároveň sa však pomer počtu obyvateľov a kresiel pred zaokrúhlením na celé čísla zvyšuje s nárastom počtu obyvateľov tak, aby poslanec z ľudnatejšieho členského štátu zastupoval väčší počet občanov ako poslanec z menej ľudnatého štátu.

 

 

Postup: Legislatívna iniciatíva

Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie

Tlačová konferencia: Streda, 7. február o 14h30

Twitter: #EP2019