Zdieľať túto stránku: 

  • zníženie počtu poslaneckých mandátov po brexite zo 751 na 705 
  • zmrazenie 46 zo 73 britských kresiel pre prípad rozšírenia EÚ 
  • rozdelenie zvyšných 27 britských kresiel medzi 14 členských štátov 
Počet mandátov v EP by sa mal po brexite znížiť zo 751 na 705 

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705, Slovensko však získa jeden mandát naviac. Uvoľnené kreslá by sa obsadili pri prípadnom rozširovaní EÚ.

Navrhované prerozdelenie poslaneckých mandátov, ktoré v stredu definitívne schválil Európsky parlament pomerom hlasov 566 (za): 94 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania), okrem zníženia počtu poslancov zo 751 na 705 dočasne zmrazí 46 zo 73 v súčasnosti britských kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Tie by mohli byť neskôr pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ.

 

Zvyšných 27 britských kresiel sa prerozdelí medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené. K prerozdeleniu kresiel sa však pristúpi iba za predpokladu, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, zdôraznili poslanci dodávajúc, že pokiaľ k brexitu nedôjde, v platnosti zatiaľ zostane aktuálne rozdelenie mandátov.

 

Vyhlásenia spravodajcov

 

Spravodajkyňa Danuta Hübner (EPP, PL) uviedla: „Zloženie Európskeho parlamentu je najvyšším vyjadrením vôle európskych občanov. Preto je dôležité, aby bolo zastúpenie občanov spravodlivé, objektívne a v súlade s právom EÚ. Som rada, že Európsky parlament po dlhých a náročných vyjednávaniach odsúhlasil naše návrhy. Zapojenie sa občanov do demokratického procesu je mimoriadne dôležité a verím, že nové zloženie našej snemovne bude motivovať našich občanov, aby sa stali aktívnejšími účastníkmi nášho demokratického procesu.‟

 

Spravodajca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) uviedol: „Konečné schválenie nového zloženia Európskeho parlamentu je šťastným koncom veľmi náročného procesu. Máme dôvod byť spokojní s finálnym výsledkom: spravodlivejším rozdelením kresiel, ktoré je konečne v súlade s Lisabonskou zmluvou a zásadou zostupnej proporcionality, nezníženie počtu mandátov pre žiaden členský štát a zoštíhlenie Parlamentu, ktoré ponecháva istý počet kresiel k dispozícii pre prípadné budúce rozšírenia [EÚ]. Nový Európsky parlament tak bude spravodlivejším odrazom občanov, ktorých zastupuje.‟

 

Ďalší postup

 

Stredajšie hlasovanie by malo byť zo strany Európskeho parlamentu finálnou bodkou za procesom prerozdelenia poslaneckých mandátov. Poslancami schválený text bude predložený na formálne odobrenie Európskej rade, ktorá by sa ním mala zaoberať v dňoch 28. - 29. júna. Rozhodnutie Európskej rady vstúpi do platnosti deň po zverejnení v Úradnom vestníku  EÚ.

 

Súvislosti

 

Podľa čl. 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii nesmie byť počet poslancov Európskeho parlamentu, vrátane jeho predsedu, vyšší ako 751. Ustanovuje tiež zostupne proporčné zastúpenie s minimálnym počtom 6 mandátov a maximálnym počtom 96 kresiel pre akýkoľvek členský štát.

 

Zostupná proporcionalita znamená, že menší štát nesmie mať viac kresiel ako väčší štát, zároveň sa však pomer počtu obyvateľov a kresiel pred zaokrúhlením na celé čísla zvyšuje s nárastom počtu obyvateľov tak, aby poslanec z ľudnatejšieho členského štátu zastupoval väčší počet občanov ako poslanec z menej ľudnatého štátu. Počet mandátov však musí zohľadňovať aj demografické zmeny v jednotlivých členských štátoch.

 

 

Postup: Súhlas

Twitter: #EP2019